Нарастващите разходи за живот са най-неотложната тревога за 93 на сто от европейците, сочи последното проучване на Евробарометър за Европейския парламент, публикувано днес.

Междувременно подкрепата за ЕС остава стабилна и на високо ниво, като гражданите очакват съюзът да продължи да работи по решения за смекчаване на последиците от серията последователни кризи.

Във всяка държава членка на ЕС повече от седем на всеки десет анкетирани са обезпокоени от нарастващите разходи за живот, като най-високи са резултатите в Гърция (100 на сто), Кипър (99 на сто), Италия и Португалия (и двете с 98 на сто). 

Икономист: Доходите растат и гонят инфлацията, но това е изкуствено

В България делът на респондентите, които са притеснени от нарастващите разходи за живот, се доближава до най-високите нива с 96 на сто. Повишаването на цените, включително на енергията и храните, се усеща във всички социално-демографски категории като пол и възраст, както и във всички образователни и социално-професионални групи. 

На второ място по честота на споменаване на европейско равнище с 82 на сто е заплахата от бедност и социално изключване, следвана от изменението на климата и опасността от разпространението на войната в Украйна и в други държави, които са на трето място с 81 на сто.

istock
istock

Българските респонденти посочват на второ и трето място също заплахата от бедност и социално изключване и опасността от разпростирането на войната в Украйна в други държави, съответно с 86 на сто и 85 на сто, докато заплахата от изменението на климата остава по-назад с 69 на сто.

Гражданите очакват ЕС да продължи да работи върху решения за смекчаване на задълбочаващите се ефекти от серията последователни кризи, които засегнаха континента. Високата подкрепа за ЕС се основава на опита от минали години, когато Брюксел демонстрира забележителна способност да се обедини и да въведе ефективни мерки. Към момента на проучването гражданите не са доволни от предприетите действия нито на национално, нито на европейско ниво. Само една трета от европейците изразяват задоволство от мерките, предприети от техните национални правителства или от ЕС за справяне с нарастващите разходи за живот. 

Как да избегнем дългова спирала – когато заплатата не стига да покрием разходите си

Българските респонденти изразяват по-силно недоволство от средното за ЕС по отношение на мерките, предприети от националното правителство (21 на сто), а по отношение на мерките, предприети от ЕС, резултатите са съизмерими със средните за Съюза - 32 на сто.

По отношение на финансовото състояние на гражданите проучването показва, че последиците от кризата в различни области на живота се усеща все по-отчетливо. Почти половината от населението на ЕС (46 на сто) заявява, че жизненият им стандарт вече е понижен поради последиците от пандемията от КОВИД-19, агресивната война на Русия срещу Украйна и кризата с разходите за живот. Други 39 на сто все още не са усетили понижаване на жизнения си стандарт, но очакват това да се случи през следващата година, което е мрачна перспектива за 2023 г. 

Данните за България по тези показатели сочат, че според 53 на сто от респонендите жизненият им стандарт вече е понижен, а други 28 на сто очакват това да се случи през 2023 г. 

istock
istock

Друг индикатор за нарастващите икономически ограничения е увеличаването на дела на гражданите, които срещат затруднения при плащането на сметки  "през повечето време" или "понякога" - от есента на 2021 година общото увеличение по тези два показателя е с девет процентни пункта - от 30 на сто на 39 на сто.

В България тези показатели са почти два пъти над средните за Европа, като 64 на сто от анкетираните имат затруднения "през повечето време" или "понякога" при плащането на сметки. 

Финансови новогодишни обещания и как да ги спазим

"Хората са разбираемо притеснени от нарастващите разходи за живот, тъй като все повече семейства се борят да преживяват с оскъдни средства. Сега е моментът да помогнем с представянето на адекватни мерки: да поставим сметките под контрол, да отблъснем инфлацията и да накараме икономиките ни да растат. Трябва да защитим най-уязвимите в нашите общества", заяви председателят на Европейския парламент Роберта Мецола. 

Многобройните геополитически кризи от последните години продължават да поставят гражданите и политиците пред сериозни предизвикателства. При най-високото ниво на инфлация от десетилетия насам гражданите искат Европейският парламент да се съсредоточи върху борбата с бедността и социалното изключване (37 на сто). Общественото здраве продължава да е от значение за много граждани (34 на сто), както и продължаването на действията срещу изменението на климата (31 на сто). Подкрепата за икономиката и създаването на нови работни места (31 на сто) също е на ключово място сред очакванията на гражданите. 

istock
istock

Основните приоритети на Европейския парламент според българските респонденти трябва да бъдат борбата с бедността и социалното изключване (44 на сто), подкрепата за икономиката и създаването на нови работни места (43 на сто), общественото здраве (34 на сто), както и темата за демокрацията и върховенството на закона (27 на сто), докато действията срещу изменението на климата са припознати едва от 10 на сто от респондентите, което представлява близо 20 процентни пункта разлика със средните нива за Европа. 

В същото време настоящите кризи и особено войната на Русия срещу Украйна засилват подкрепата на гражданите за Европейския съюз: 62 на сто от респондентите смятат, че членството в ЕС е "нещо добро", което представлява един от най-високите резултати от 2007 г. насам. 

Делът за България по този показател е много по-нисък - 49 на сто, с което тя попада сред държавите членки с най-ниски равнища по този показател (Италия и Румъния с 46 на сто, Словакия - 44 на сто, Гърция - 43 на сто и Австрия - 42 на сто). 

Две трети от Европейските граждани (66 на сто) смятат, че членството на страната им в ЕС е важно, а 72 на сто са на мнение, че страната им е спечелила от членството си в ЕС. 

Тръгва сайт за приемане на еврото

Данните за България сочат, че 54 на сто от анкетираните смятат, че членството им в ЕС е важно, докато 60 на сто от тях посочват, че България е спечелила от членството си в ЕС, което я поставя на предпоследно място сред държавите членки и по двата показателя - съответно преди Словакия (48 на сто) и Австрия (55 на сто). 

В този контекст идеята за "мир" се завръща в съзнанието на гражданите като една от ключовите и основополагащи причини за съществуването на Европейския съюз: 36 на сто от европейците вярват, че приносът на Европейския съюз за поддържане на мира и укрепване на сигурността са основните предимства на членството в ЕС, което представлява увеличение с шест процентни пункта от есента на 2021 г. Европейците също така смятат, че ЕС улеснява по-доброто сътрудничество между държавите членки (35 на сто) и допринася за икономическия растеж (30 на сто). 

БГНЕС
БГНЕС

За 53 на сто от българските респонденти най-голямото предимство от членството в ЕС е, че съюзът предоставя на българите нови възможности за работа, с което страната попада в една група с Хърватия (51 на сто), Словакия (43 на сто), Унгария (40 на сто), Румъния (39 на сто), Чехия (38 на сто ) и Естония (38 на сто). Следващите по важност ползи от членството в ЕС за българските респонденти са по-доброто сътрудничество между България и другите държави членки (33 на сто), както и поддържането на мира и укрепването на сигурността (29 на сто).

Проучването на Евробарометър за есента на 2022 г. е осъществено за Европейския парламент от Института за пазарни проучвания "Кантар" (Kantar) между 12 октомври и 7 ноември във всички 27 държави членки на ЕС. To е проведено лице в лице, с видео интервюта (CAVI), използвани допълнително в Чехия и Дания, като са реализирани 26 443 интервюта. Средните данни за ЕС са претеглени според броя на населението във всяка държава членка. 

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg