Потребителите ще имат право да знаят колко дълго е проектиран да трае даден продукт, как и дали може да бъде поправен. Това предвиждат промени в Директивата за правата на потребителите, които Европейската комисия предлага, за да се задължат търговците да предоставят на потребителите информация относно трайността и възможностите за поправка на продуктите:

Трайност: Потребителите трябва да бъдат информирани за гарантираната трайност на продуктите. Ако производителят на потребителска стока предлага търговска гаранция за трайност за повече от две години, продавачът трябва да предостави тази информация на потребителя. За консумиращите енергия стоки продавачът трябва също така да информира потребителите, когато производителят не е предоставил информация относно търговска гаранция за трайност.

Поправки и актуализации: Продавачът трябва също така да предостави съответна информация за поправките, като например рейтинга на възможностите за поправка (когато е приложимо) или друга информация за поправките, предоставена от производителя, като например наличието на резервни части или ръководство за извършване на поправка. За интелигентните устройства и цифровото съдържание и услуги потребителят трябва също така да бъде информиран за актуализациите на софтуера, предоставяни от производителя.
 
Производителите и продавачите ще решат кой е най-подходящият начин за предоставяне на тази информация на потребителя — върху опаковката или в описанието на продукта на уебсайта. Във всеки случай тя трябва да бъде предоставена преди покупката и по ясен и разбираем начин.

Освен това с правилата ще се засили защитата на потребителите от ненадеждни или неверни твърдения за екологосъобразност, като се забранят подобни заблуждаващи твърдения и практики, включително по отношение на трайността на даден продукт.

istock
istock

Освен тези промени се разширява списъкът със забранените нелоялни търговски практики в директивата като се добавят следните:
 

    Неуведомяване за характеристики, въведени за ограничаване на трайността, като например софтуер, който спира или понижава функционалността на стоката след определен период от време;

    Общите, неясни твърдения за екологосъобразност, при които отличните екологични характеристики на продукта или търговеца не могат да бъдат доказани. Примери за такива общи твърдения за екологосъобразност са „екологосъобразен“, „еко“ или „зелен“, които погрешно загатват или създават впечатление за отлични екологични резултати;

Нови енергийни етикети и за крушките у нас

   Твърдения за екологосъобразност за целия продукт, когато екологосъобразността се отнася само до определен аспект на продукта;

    Поставяне на доброволна маркировка за устойчивост
, която не се основава на схема за проверка от трета страна или не е създадена от публични органи;

    Неуведомяване, че дадена стока е с ограничена функционалност, когато се използват консумативи, резервни части или принадлежности, които не са предоставени от първоначалния производител.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg