88 милиона лева са предвидени в държавния бюджет за 2024 година за така наречените активни политики на пазара на труда - това предвижда проектът на Националния план за действие по заетостта, който предстои да бъде одобрен от правителството.

Средствата са с 15 милиона лева повече в сравнение с миналата година. С тях ще бъде осигурена заетост на 9900 безработни, а други 8600 души ще бъдат включени в различни обучения.

Националният план за действие по заетостта се приема всяка година от правителството, след обсъждане с бизнеса и синдикатите. В него се залагат параметрите на всички национални програми и проекти за обучение и заетост, финансирани от държавния бюджет.

Идват проблеми на пазара на труда

Сред тях са познатите "Старт в кариерата" за млади висшисти, "Красива България", "Помощ за пенсиониране" и други. Определят се и възнагражденията на включените в различните мерки. Така например за 2024-а година включените в "Старт в кариерата" ще получават по 1100 лева на месец, а по Национална програма "Активиране на неактивни лица" заплатата ще е 1140 лева за наетите ромски медиатори и младежки медиатори в общините, а 1280 лева - за наетите психолози.

istock
istock

15 лева на ден е стипендията за времето на обучение на безработните, които участват в обучение за ограмотяване, придобиване на професионална квалификация или по ключови компетентности. Те получават и до 20 лева на ден за транспортни разходи. Средствата за започване на самостоятелна стопанска дейност от безработни, регистрирали микропредприятие, са до 5000 лева съгласно одобрения бизнес проект.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase