През 2020 г. средните почасови разходи за труд в цялата икономика (без земеделието и публичната администрация) се оценяват на 28,5 евро за Европейския съюз и 32,3 евро в рамките на еврозоната. Това представлява повишение в сравнение с 27,7 евро за ЕС и с 31,4 евро за еврозоната през 2019 г.

Тези оценки идват от данни за нивата на разходите за труд, публикувани в сряда от европейската официална статистика Евростат.

Според представените данни най-ниски са разходите за труд в България и най-високи в Дания.

Разходите за заплати се вдигат

Средните почасови разходи за труд в ЕС маскират значителните разлики между отделните страни членки на съюза, като най-ниските почасови разходи за труд са регистрирани в България (едва 6,5 евро), следвана от Румъния (8,1 евро) и Унгария (9,9 евро), а най-високи са в Дания (45,8 евро), Люксембург (42,1 евро) и Белгия (41,1 евро).

istock
istock

Почасовите разходи за труд през 2020 г. в промишлеността за целия ЕС бяха 28,8 евро и 34,8 евро в еврозоната. В строителството те бяха съответно 25,6 евро и 29,0 евро. При услугите почасовите разходи за труд в ЕС бяха 28,2 евро и в еврозоната 31,1 евро. В основно нестопанската икономика (без публичната администрация) те бяха съответно 29,7 и 33,1 евро.

Евростат посочва, че двете основни компоненти на разходите за труд са заплатите и разходите, различни от заплатите (например за социално-осигурителни вноски от работодателите). Делът на разходите, извън заплатите, в общите разходи за труд за ЕС е бил през 2020 г. 24,5% и 25,0% в еврозоната.

В кои фирми заплатите се вдигнаха в кризата

Между 2019 и 2020 г. почасовите разходи за труд, изразени в евро, са нараснали с 3,1% в ЕС и с 2,9% в еврозоната.

В рамките на еврозоната почасовите разходи за труд се увеличиха във всички държави членки с изключение на Малта (понижение с 4,7%), Кипър и Ирландия (понижения с по 2,7%). Най-големи увеличения пък са регистрирани в Португалия (ръст с 8,6%), Литва (със 7,5%) и Словакия (със 7%), а най-малко в Люксембург (с 0,5%), Финландия (с 0,7%) и Холандия (с 0,8%).

istock
istock

За държавите членки извън еврозоната почасовите разходи за труд, изразени в национална валута, са се увеличили във всички страни от ЕС през 2020 г., с изключение на Хърватия (понижение с 1%).

Най-голямо увеличение е регистрирано в Унгария (скок със 7,9%), следваната от България (със 7,8%), Чехия (+7,4%) и Румъния (+7,2%). Най-малко те са се увеличили в Швеция (+1,1%) и Дания (+2,0%).

През 2020 г. повечето страни членки на ЕС въведоха редица схеми за подкрепа, за да облекчат негативното въздействие от коронавирусната пандемия върху предприятията и служителите. Тези схеми за подкрепа бяха насочено главно към т.нар. съкратено работно време и в подкрепа на т.нар. временни съкращения, изцяло или частично компенсирани от правителствата. Тези схеми обикновено се записват като субсидии (или данъчни облекчения), отчетени с отрицателен знак в компонента на разходите за труд, изключвайки заплатите.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg