Разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 3.5% през третото тримесечие на тази година спрямо същото на 2019 г. Това показват  предварителни данни на Националния статистически институт.

Увеличението в услугите е с 4.3%, в строителството - с 3.2%, докато в индустрията има намаление с 0.6%. Това сочи статистика на Националния статистически институт (НСИ).

По икономически дейности през третото тримесечие на 2020 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори „Операции с недвижими имоти“ - с 23.9%, „Държавно управление“ - с 15.9%, и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 8.1%.

Най-голямо намаление на общите разходи за труд е регистрирано в „Култура, спорт и развлечения“ - с 11.3%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 4.2%, и „Транспорт, складиране и пощи“ - с 3.3%.

istock
istock

През третото тримесечие на 2020 г. спрямо третото тримесечие на 2019 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 3.4%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 3.9%.

Какво е трудов договор в полза на работодателя

По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 25.3% за „Операции с недвижими имоти“ до (-12.0%) за „Култура, спорт и развлечения“.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg