При съвместна работа между български, латвийски и белгийски инспектори по труда бяха установени случаи на недеклариран труд в строителния сектор в Белгия. Това съобщиха от пресцентъра на ГИТ.

Проверките бяха организирани в рамките на кампанията на Европейския орган по труда (ЕОТ), посветена на командироването в сектора #EU4FairConstruction.

След изразен от страна на ИА ГИТ интерес към съвместни действия с белгийските власти, българските инспектори по труда бяха поканени да участват в подкрепени от ЕОТ съвместни проверки на строителни обекти в района на Кноке-Хейст, на които работят българи. Съвместните действия бяха насочени към контрол по спазване на трудовото и осигурително законодателство при командироване в рамките на предоставяне на услуги в строителството.

Кои са най-честите нарушения на работното място

По време на проверките българските инспектори са съдействали при комуникацията с българските работници, заварени на строежите за изясняване на действителните условия на труд и командироване, както и за бърз обмен на информация с българските контролни органи. В резултат на съвместните действия белгийски власти установяват на място случаи на недеклариран труд.

istock
istock

В рамките на инициативата представителите от България, Латвия и Белгия проведоха дискусии относно националните практики при командироване в рамките на предоставяне на услуги в строителството, какви са предизвикателствата пред държавите членки, от които се командироват или изпращат работниците, както и в приемащите страни, в които тези работници полагат труд. Обсъдени бяха възможностите за подобряване на комуникацията и обмена на информация между контролните органи на държавите членки с цел гарантиране на трудовите и осигурителни права на командированите работници.

За първите девет месеца на тази година в страната са установени общо 175 850 нарушения от ГИТ. 

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg