През миналата година средният разполагаем доход на домакинствата в Европейския съюз се е увеличил с 3,6 на сто в сравнение с 2020 година. Доходът от заетост се е увеличил рязко във всички квинтили (части) от населението, но остава, макар и с малко, под нивата си отпреди пандемията, докато коефициентът на риск от бедност запазва равнището си. Това сочат ранните оценки на европейската статистическа агенция Евростат, публикувани днес на сайта й.

Пандемията от коронавирус предизвика значително намаляване на икономическата активност, като временно бяха затворени някои бизнес сектори, което доведе до безпрецедентно увеличение на отсъстващите служители или на тези, работещи на намалено работно време. В следствие служителите претърпяха загуби в доходите си от заетост, а правителствата бяха принудени да въведат схеми за временна подкрепа, за да компенсират въздействието на криза.

ЕК поиска да променим схемата за минимален доход

Ранните прогнози за 2021 г. показват положително развитие в разпределението на доходите и значителни ръстове за домакинствата с ниски доходи. Това е в съответствие с основните тенденции на пазара на труда и значителното намаляване на броя на работниците, засегнати от временните мерки за контрол на болестта. Освен това в много държави членки продължиха да се прилагат схеми за социална защита на населението, насочени към стабилизиране на заплатите и доходите на домакинствата.

Евростат

Коефициентът на риск от бедност запазва стойностите си

Нивото на риск от бедност в ЕС е запазило стойностите си през 2021 г., но ситуацията варира в различните страни членки, особено когато се оценяват кумулативните ефекти, гласи ранната оценка на Евростат.

През 2021 г. 95,4 милиона души в Европейския съюз, което се равнява на 21,7 процента от населението му, са били изложени на риск от бедност и социално изключване, информира по-рано Евростат, припомня БТА.

Кризата през зимата ще доведе до нови модели на работа

Това означава, че тези хора са били подложени на поне един от трите социални риска, които се свързват с бедността и социалното изключване - били са изложени на риск от бедност, от тежки материални и социални лишения или са живели в домакинство с много ниска икономическа активност (лицата в трудоспособна възраст в това домакинство са заработили 20 процента и по-малко от нормалния брой работни часове), отбелязва статистическата служба на ЕС.

istock
istock

България е на второ място сред страните от ЕС по този показател. През миналата година 32 на сто от хората у нас са били изложени на риск от бедност и социално изключване, показаха по-рано през този месец данни на Евростат. 

Кой ще получава повече пари заради новата линия на бедност

В сравнение с предпандемичната 2019 г., през 2021 г. сред държавите от Съюза, за които фигурират данни, в 5 е регистрирано увеличение на нивото на бедност, от които 4 са статистически значими: Гърция, Хърватия, Латвия и Нидерландия.

В 11 държави от ЕС равнището на бедност е без промяна, а в други 7 е намаляло: Финландия, Кипър, Германия, Литва, Румъния, Швеция и България.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg