Инспекцията по труда посочи, че на база контролната ѝ дейност, резултатите сочат увеличение на броя на разрешенията за наемане на работа на непълнолетни за първите седем месеца на годината (2023г.). В справката е конкретизирано, че техният брой е 10 459 бр., като се забелязва увеличение не само спрямо същия период на 2022 г., когато са били 8422 бр., но и преди ковид кризата, когато за 2019 г. са били 7397 бр.

Най-много са дадените разрешения в Бургас, Варна, Пловдив, Добрич, София-град, София област, Благоевград и др. Непълнолетните се наемат най-вече в хотелиерството, ресторантьорството и търговията.

Сериозен ръст на разрешенията за наемане на работа на непълнолетни


Какви са изискванията на закона възрастта за наемане на лица на трудово правоотношение и как следва да се прилага процедурата, отговаря д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право.

Спрямо закона в България законоустановената минимална възраст за започване на работа е 16 години. Наемането на деца от 15 до 16 години се допуска за извършване на работи, които са леки и не са опасни или вредни за здравето.

Предвидено е, че за всяко лице, ненавършило 18 години, работодателят подава в областната дирекция "Инспекция по труда" молба за получаване на разрешение за постъпване на работа, като подробно прилага следните документи:

istock
istock

1. описание на вида работа, която ще извършва лицето, ненавършило 18 години;

2. резултатите от оценката на риска, на който може да бъде изложено лицето, ненавършило 18 години;

3. осигурените мерки за защита здравето и безопасността на лицето, ненавършило 18 години;

4. медицинско заключение;

5. разпределението на работното време за лица от 15 до 16 години.

Важно е да уточним, че по изключение могат да се приемат на работа деца, ненавършили 14 години в циркови и филмови постановки, както и сферата на изкуствата, но при облекчени условия и в съответствие с изискванията за правилното им физическо, умствено и нравствено развитие.

Ще се забранят ли неплатените стажове

Непълнолетните работят при облекчен режим, като работното време за тези работници и служители е 35 часа седмично и седем часа дневно при петдневна работна седмица. В дневното и седмичното им работно време се включва и времето за придобиване на професионална квалификация и за нейното повишаване, когато тя се осъществява в процеса на работата.

За тях също така е забранено полагането на нощен и извънреден труд. Законът им гарантира, че ще получават минимум минималната работна заплата за страната, въпреки че работят по-малко часове. Както стана ясно от посочена по-горе необходимата документация, която работодателите следва да предоставят в Инспекцията по труда, лицата ненавършили 18 години постъпват на работа след обстоен медицински преглед и издадено медицинско заключение, че са годни за дадената работа.

Инспекторите по труда упражняват контрол върху наемането на лица, ненавършили 18 г., като работните места, на които те се наемат могат да бъдат проверени, за да се установи дали условията на труд не създават риск за тяхното здраве.

istock
istock

При установяване на нарушение, че работодателят е наел непълнолетно лице без разрешение от Инспекцията по труда се уведомява прокуратурата и започва наказателно производство. Инспекцията по труда напомня, че започването на работа без разрешение от контролния орган се счита за престъпление съгласно българското законодателство.

В случай, че се установи полагане на труд без разрешение от Инспекцията по труда, контролният орган съставя акт на работодателя, когато е юридическо лице, издава наказателно постановление и изпраща материалите на съответната прокуратура за установяване извършването на престъпление.

Прегледа на практиката на съдилищата показва, че макар и рядко има наличие и на издадени ефективни присъди срещу работодатели за наемане на непълнолетни.

През годините процедура по издаване на разрешенията за наемане на лица, ненавършили 18 г., беше опростена.

Към настоящия момент работодателят следва да представи: длъжностна характеристика, резултатите от оценката на риска, мерките за безопасност и медицинско заключение. За лица от 15 до 16 години и разпределение на работното време.

Инспекцията по труда дава или отказва разрешение в седемдневен срок.

Отказите са свързани с работа, която е вредна на физическото и психическото здраве на непълнолетните, както и за дейности, от които зависи живота и здравето на хората, като например водни спасители.

Справка:

В Наредба № 6 от 24 юли 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18-годишна възраст


За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg