Очакваната по-висока инфлация през 2022 година няма да доведе до значително увеличаване на заплатите у нас, става ясно от новия анализ на УниКредит Булбанк.

Ефектът от предизвиканите от изборите увеличения на заплатите в публичния сектор и пенсиите избледнява и икономиката е изправена пред перспективата за по-малко експанзионистична фискална политика през тази спрямо изминалата година, се посочва в анализа.

Той напомня, че проектобюджетът за 2022 г. предвижда ръст на заплатите в публичния сектор и пенсиите с 5% и 8% съответно, което като цяло е в съответствие с очакваната инфлация и е около една трета от ръста с 15% на заплатите в публичния сектор и ръста от 22% на пенсиите през миналата година.

Увеличението на заплатите в частния сектор също очакваме да бъде по-ниско отколкото през 2021 г., тъй като договарянето на заплатите ще се осъществи в среда на продължаващи затруднения с доставките и високи цени на суровините, което ще ограничи възможностите на хората на труда да договорят някакъв значим ръст на заплащането, обясняват икономистите на банката.

На този фон те очакват домакинствата да използват част от спестяванията си, за да смекчат ефекта от свиването на реалните доходи, но ниското доверие на потребителите предполага, че ръстът на потреблението вероятно ще бъде скромен.

Нормата на безработица и други важни показатели за пазара на труда сочат, че икономиката все още не е достигнала пълна заетост. Също така важно е да се отбележи, че делът на мениджърите, които докладват за проблеми с намирането на работна ръка сега в сравнение с периода преди началото на пандемията е по-нисък в България в сравнение с останалите страни от Централна и Източна Европа, за които такива данни са налични.

istock
istock

Всичко това сочи, че процеса на възстановяване на пазара на труда протича по-бавно в България в сравнение с повечето страни от ЦИЕ, като това има и положителна страна, тъй като случващото се на пазара на труда не е сред фактори, които допринасят за увеличаване на инфлацията в момента.

Около 870 000 души в България се затрудняват от поскъпването на живота

Икономически ръст в размер на 3.6 % прогнозират още икономистите на банката.. Експертите намаляват леко прогнозата на годишното увеличение на БВП за 2022, спрямо очакваните 3,9% преди три месеца, поради по-тежки и продължителни нарушения във веригите на доставки и очертаващата се по-висока и по-продължителна инфлация.

Нейният ръст прогнозират да достигне до 6% средно за цялата 2022 година, като основните причини продължават да са свързани с високите цени на енергоносителите, нарушенията във веригите на доставки и базовите ефекти. Икономистите очакват тези фактори да  бъдат с временен ефект и през 2023 година, инфлацията да спадне до 3% средно за годината, а икономическият ръст да се ускори до 4,3 %, като нивото на безработицата ще спадне до нива, съответстващи на пълна заетост.

istock
istock

Икономическите прогнози за нивото на инфлация са базирана на допускането, че цените на електроенергията и топлоенергията за домакинствата ще нараснат с 15% през април 2022 г. Според икономистите инфлацията ще окаже неблагоприятен ефект върху нивото на потребителско доверие, а структурата на БВП вероятно ще се промени.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg