Омръзнало ми е да работя в офис. Предлагат ми дългоочакваната страхотна работа, свързана с пътувания по света и командировки всеки месец на Малдивите, по време на които ще се излежавам и ще пия коктейли. Какво трябва да знам, когато напускам работата си?

В кои случаи мога да напусна работа?

Имам право да подам предизвестието си за напускане на работа по моя преценка във всеки един момент, т.е. не е нужно да има правно основание, за да мога да прекратя трудовия си договор или да изтъквам някакви мотиви. 

Мога да подам предизвестието си и по време на отпуската си, както и когато съм болничен. Не е нужно да искам съгласието на работодателя ми.

N.B.! Важно е да знам, че ако съм още в изпитателен срок и той е уговорен в моя полза (рядък случай, но все пак е възможно), мога да прекратя договора си и без предизвестие. 

Как трябва да подам предизвестието си?

Предизвестието трябва да бъде в писмена форма, отправено до управителя или изпълнителния директор на дружеството, в което работя. То може бъде оформено по следния начин например:

“До г-н/г-жа …… С настоящото и на основание чл. 326 от КТ отправям предизвестие, че след изтичане на 30-дневен срок прекратявам трудовото си правоотношение с представляваното от вас дружество. Моля след изтичането на срока да оформите трудовата ми книжка и да ми я предадете”.

pixabay.com

Ако съм казал на шефа си, че напускам, но не съм го направил писмено, то това няма да се счита за отправено предизвестие.

В какъв срок трябва да го направя?

За да знам в какъв срок мога да подам предизвестието за напускане на работа, трябва да видя какво пише в трудовия ми договор. В зависимост от това какъв е договорът ми срокът е различен:

- при трудов договор за неопределено време срокът може да бъде 30 дни, 2 или 3 месеца (срокът на предизвестието не може да бъде повече от 3 месеца);
- при срочен трудов договор срокът на предизвестието е 3 месеца, но не повече от остатъка на срока на договора (т.е. ако реша да прекратя трудовия си договор 2 месеца преди той да изтече, то толкова ще бъде и моето предизвестие).

Срокът на предизвестието започва да тече от деня, следващ получаването му, т.е. ако го подам днес, то срокът започва да тече от утре. 

Ако съм се разубедил и съм решил, че не ми се напуска, то мога да оттегля предизвестието си. Това може да стане:

- преди получаването му от работодателя ми (оттегля го още днес);
- едновременно с получаването му (оттегля го утре), или
- до изтичането на срока му със съгласието на работодателя ми. 

N.B.! Това, че съм подал предизвестие за напускането си, не ме освобождава от задълженията ми по трудовия договор до изтичането на срока на предизвестието.

pixabay.com

Мога ли ползвам отпуск по време на предизвестието си за напускане на работа? Ами болничен?

Няма пречка в срока на предизвестието си да изляза в платен или неплатен отпуск или да ползвам болничен. Срокът не се удължава със съответните използвани дни, нито спира да тече. 

Откога трудовият ми договор е прекратен?

С изтичането на срока на предизвестието се прекратяват и отношенията ми с работодателя.

Имам възможност и да не чакам да изтече срокът, а да напусна по-рано. Тогава договорът ще е прекратен с изтичането на съответната част от срока. В такъв случай ще дължа на работодателя си обезщетение в размер на брутното си трудово възнаграждение за неспазения срок на предизвестието. 

Например, по договор имам 2-месечно предизвестие, но искам да си тръгна след 1 месец. Тъй като няма да спазя срока на предизвестието си, то ще трябва да платя на работодателя си една брутна заплата.

Какво трябва да направя след изтичането на срока?

След изтичането на срока на предизвестието ми за напускане, работодателят издава заповед за прекратяне на трудовия ми договор. 

Ако не съм оставил трудовата си книжка при него, то трябва да му я предоставя, за да впише в нея основанието за прекратяването, времето, което ми се признава за трудов стаж, както и изплатените обезщетения (например обезщетение за неизползван платен годишен отпуск). Работодателят ми е длъжен да впише информацията. Ако той откаже, то мога да потърся помощ, като се обърна например към Инспекцията по труда и подам сигнал.


За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg