Командирован работник да получава поне минималното възнаграждение в страната, в която е изпратен. Това предвиждат промени в наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители, качени за обществено обсъждане.

Така например, ако фирмата ви прати на работа в Германия, трябва да ви плаща „трудово възнаграждение, в размер не по-нисък от минималната работна заплата или от минималните ставки на заплащане, установени за същата или сходна работа в приемащата държава“.

Целта на промените е да се спази принципът еднаква заплата за еднаква работа, обясняват вносителите от Министерството на труда и социалната политика.

Друга промяна предвижда работодателят да осигури на служителя  условията за жилищно настаняване, които са общозадължителни за местните работодатели. Така се създава равнопоставеност, тъй като командированите работници няма да са задължени да поемат разходи за настаняване, каквито не се дължат и от местните работници, обясняват вносителите.

istock
istok

Регламентират се и правилата, ако шефът реши да премести работника от една държава в друга временно, за да се довърши възложената работа. Ако това се прави от второ предприятие, то трябва да се сключи допълнително споразумение към трудовия договор, с което да се уговарят конкретните права и задължение за срока на работа на новото място.

На какво разстояние от работа се водя в командировка

Освен това работодателят ще бъде длъжен да поеме разходите на работника за път, настаняване и храна, каквито се прилагат спрямо местните служители в държавата, в която е извършено първоначалното командироване.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg