Имах страхотна работа, която вършех с удоволствие. Но се наложи дълго да отсъствам от работа, защото забременях и бях в майчинство. А след като се върнах нищо не беше същото! Толкова много нови неща трябваше да уча, доста бях позабравила, а на всичко отгоре шефът ми беше сменен. Имах доста неприятности и не знаех какво да правя! Но разбрах, че има решение. Имам право на квалификация, обучение и преквалификация. Какво е това ще науча в следващите редове.

Професия и специалност – уж са ясни, но за всеки случай да прочета…

За да заема определена длъжност, трябва да имам определени знания и умения. При различните професии се изискват различни такива. Всяка професия има различна специфика – едни умения се изискват за лекар, съвсем други за икономист. Специалността прилича на професията, но се характеризира с по-тесен кръг от знания и умения. Например да съм лекар е професия, но специалността ми може да е кардиология или хирургия. Тези специалности изискват по-тесен кръг от знания и умения.

Какво е професионална квалификация? Какво общо има тя с професията и специалността?

Професията и специалността предполагат, че имам определени знания и умения, докато професионалната квалификация изразява в дълбочина уменията и знанията, които имам. Професионалната квалификацията изразява равнището ми на подготвеност в определен отрасъл. Повечето професии имат няколко специалности.

Ако професията ми е шофьор, то аз мога да съм шофьор на такси, шофьор на камион, шофьор на автобус. За това да съм шофьор се изисква един минимум на умения: умението за управление на МПС. Но в зависимост на какво съм шофьор ще са нужни допълнителни умения. Има и някои професии, които са ограничени в една специалност. Такава е например професията заварчик.

Независимо дали професията ми се изчерпва с една специалност или не, моята професионална квалификация ще определи степента на умения и знания, които имам, защото тя винаги е индивидуална. Какво означава това на практика? Ако аз и колегата ми Стефан сме заварчици, се предполага, че и двамата може да заваряваме (свързваме) различни изделия. Но аз мога да имам по-висока степен на квалификация, която се изразява в това, че работя по-фино и по-бързо.  

pixabay.com

Какво трябва да знам за професионалната си квалификацията като работник?

На първо място, работодателят ми е длъжен да ми осигури условия за поддържане и повишаване на професионалната ми квалификация. Това означава, че той трябва да ми съдейства да запазя знанията и уменията си. Това е възможно по няколко начина. Например да ме изпрати на обучение. Посещението на различни школи и курсове също е възможност за повишаване на професионалната ми квалификация. Работодателят ми има още едно задължение. Ако отсъствам дълго време от работа, той е длъжен да ми осигури условия за запознаване с новостите в работния процес. Твърде вероятно е да съм забравила някои неща, ако не съм бил/а дълго време на работа.

Ако дълго време съм бил/а в болничен, или пък съм била в майчинство, е възможно вече екипът ми да работи с нова програма, защото е по-удобна и практиктична Само че, когато са обучавали другите ми колеги аз не съм присъствал/а, съответно аз не мога да работя с нея, защото всяка програма има своите специфики и тънкости. Именно в такъв случай, работодателят ми трябва да ми осигури обучение.   

Трябва да знам обаче, че освен право, поддържането и повишаването на професионалната ми квалификация, е и мое задължение. Ако моят работодател организира обучение, аз съм длъжен да участвам. А може дори понякога да трябва да премина през изпити, за да се установи как и какво съм усвоил от обучението. Трябва да полагам усилия, да имам желание и да бъда активен в повишаването на квалификацията си.

Какво е договор за повишаване на квалификация (преквалификация)?

Мога да сключа договор с работодателя ми за повишаване на квалификацията си или за придобиване на квалификация по друга професия. Мога да повиша квалификацията си по професия, която имам. Например, ако съм счетоводител и искам да се обуча да работя с най-новите счетоводни програми, ще трябва да посетя специализирани курсове. А мога и да придобия нова квалификация в друга професия/специалност. Например: Аз съм маникюрист в един салон за красота, но маникюристите станахме много, а пък салонът има нужда от фризьори, затова мога да се преквалифицирам и да стана фризьор. И в двата случая придобивам нови знания и умения.

В този договор с моя работодател определяме:

- в каква професия (специалност) ще се обучавам.Ако съм психолог и ще се обучавам в същата специалност, ще посочим “Психология”. Ако съм зидаро-мазач и договорим, че ще се обучавам за кофражист, посочваме специалността “Кофражи”;
- мястото ми на обучение Трябва да се посочи кое е учебното заведение например, както и селището, в което ще се провежда обучението ми;
- времето на обучението ми . Тук се уговаряме за какъв период ще бъде. По принцип няма определен срок, който да ме ограни да се обучавам. Времето зависи от вида на обучението, формата на обучението, както и от обучаващата ме институция;
- условията на обучението  ми например плащането на таксите ми, настаняването ми в квартира.

В него може да уговорим и че:

- след обучението може да съм задължен да работя за работодателя си за определен срок. Този срок не може обаче да надвишава 5 години;
- ако не изпълня това задължение или не завърша обучението си, е възможно да дължа неустойка. Може да сме уговорили например да върна парите за разходите и таксите, които е дал работодателят ми, ако не изпълня условието на договора да работя при него определено време.

Важно! Ако не изпълня задължението си, но нямам вина за това, няма и да се налага да връщам таксите. Кога е възможно това? Например: В договора за обучение сме уговорили, че трябва да работя 2 години след обучението за работодателя ми. Една година преди изтичане на този срок обаче аз и той прекратяваме по взаимно съгласие трудовия договор.  

pixabay.com

Кога може да се прекрати договора за квалификация (преквалификация)?

Договорът се прекратява, когато изтече срокът на обучението ми, обаче можем да го прекратим и преди изтичане на този срок, ако:

- Не изпълня задължението си към работодателя ми или той към мен. Ако откажа да завърша обучението, работодателят ми може да прекрати договора за повишаване на квалификация (преквалификация). С писмено заявление той трябва да ми даде подходящ срок, в който аз да изпълня уговореното. Ако не го изпълня, договорът се счита за прекратен. Мога и аз да прекратя договора преди изтичане на срока, ако пък работодателят ми не изпълни своите уговорки. Ако не плати таксите ми за обучение, аз също чрез писмено заявление мога да му дам срок да го направи. Съответно, ако не заплати таксите ми, договорът ще се счита за прекратен. Заявлението може да бъде следното: “Във връзка с Договор за квалификация, който сключихме на 01.05.2017 г., Ви уведомявам, че към днешна дата не сте изпълнили своето задължение – да заплатите таксите ми за обучение. Затова се наложи аз да платя на обучаващата ме институция 125, 50 лв. Каня Ви да ми възстановите посочената сума в срок от 1 месец, започващ да тече от датата на получаване на поканата.” 
- Сме уговорили  в договора изрични условия.

Какво още трябва да знам?    

- Времето, което съм прекарал в курсове, школи, или друга форма на квалификация ми се зачита за трудов стаж.
- След като завърша на обучението си, работодателят ми ще промени трудовия ми договор. С повишаване на моите знания и умения, може да се промени длъжностната ми характеристика. Например да имам нови задължения, да имам подчинени, да управлявам хора. След завършване на обучението може заплата да ми стане по-висока.
- Мога да имам предимство за оставане на работа. Ако се наложи съкращение в моето предприятие, защото вече има по-малко работа, бих имал предимство, ако имам по-висока степен на квалификация от другите работници. 
- За да избегна уволнение, мога и да се преквалифицирам. Ако работя във шивашка фирма като гладачка, но вече фирмата няма нужда от гладене на дрехи, мога да се преквалифицирам в шивачка, за да остана на работа.