преквалификация

Работа

Как може да се спаси пазарът на труда

Двеста хиляди са неактивните лица на пазара на труда у нас. Това е един огромен резерв, чието активиране ще бъде приоритет за българското правителство. Освен това ще се въздейства и върху осигуряване ...

1

Работа

Kвалификация, обучение и преквалификация като работник

Имах страхотна работа, която вършех с удоволствие. Но се наложи дълго да отсъствам от работа, защото забременях и бях в майчинство. А след като се върнах нищо не беше същото! Толкова много нови неща трябваше ...

0

Осигуряване

Нивото на преквалификация при възрастните най-ниско у нас

През 2015 г. България е подобрила представянето си по отношение на основни умения и постиженията във висшето образование. Въпреки това е необходимо цялостно подобрение и ефективност на образователната ...

3