През третото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата e 1520 лв. и намалява спрямо второто тримесечие на 2021 г. с 0.3%, показват данни на НСИ.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление, са "Хуманно здравеопазване и социална работа" - с 5.4%, "Добивна промишленост" - с 4.9%, и "Финансови и застрахователни дейности" - с 4.3%. Най-голямо увеличение на заплатите е регистрирано в дейностите "Селско, горско и рибно стопанство" - със 7.8%, и "Култура, спорт и развлечения" - с 6.9%.

През третото тримесечие средната месечна работна заплата нараства с 10.7% спрямо година по-рано. Най-голямо e увеличението в "Селско, горско и рибно стопанство" - със 17.4%, "Култура, спорт и развлечения" - с 16.5%, и "Административни и спомагателни дейности" - с 16.2%.

istock
istock

Сферите с най-висока средна заплата са "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения" - 3687 лева, "Финансови и застрахователни дейности" - 2267 лева,  "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 2225 лева.

Търговските вериги вдигнали заплатите

Най-ниски заплати пък взимат в "Хотелиерство и ресторантьорство" - 940 лева, "Други дейности" - 1013 лева и "Доставяне на води;
канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване" - 1150 лева.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg