80% от работещите българи на възраст между 15 и 74 години нямат никакво влияние върху работното си време, като то се решава от работодателя им, организация или клиенти, сочат данни на европейската статистическа служба Евростат, които се отнасят за 2019 г.
 
Работещите хора в Латвия и Унгария също зависят предимно от работодателите си при определянето на работното време, като това важи за 79 на сто от тях. След това се нареждат Кипър и Хърватия със съответно 74% и 73%.

За сметка на това служителите с най-голямо влияние върху работното време са във Финландия, където работодателят, организации или клиенти взема решение в какви часове да работят само в 30% от случаите. В Швеция това важи за 35% от работещите хора. Следват Дания, Люксембург и Холандия с 49%.
 
На ниво ЕС 61% от работещите хора, или 194 млн. души, са зависели от работодателя си, организация или клиенти при определянето на работното време. 21 на сто могат да влияят на решението частично, а 18% вземат напълно самостоятелно решение кога да започва и кога да завършва работният им ден.
 
Освен това 17% от служителите съобщават, че са ги търсели няколко пъти в свободното им време през последните два месеца, а 23% са получавали обаждания от работодателите си от време на време.
 
Все пак мнозинството от работещите хора в ЕС (59%) твърдят, че не са получавали обаждания от работодателя си или от клиенти в свободното време през последните два месеца.
 

istock
istock

Почти 60% от трудещите се в ЕС рядко или никога не са получавали непредвидени искания от клиенти или висшестоящи, които да влекат като последица промяна на работното време на основната им работа.
21 на сто от служителите обаче са получавали такива непредвидени искания поне веднъж седмично или веднъж месечно (19%).
 
Освен това вземането на един или два свободни часа за лични или семейни въпроси с краткосрочно предизвестие е смятано за относително лесно от 66% от заетите хора в ЕС. В същото време 55% от работещите смятат за относително лесно и вземането на един или два дни отпуска с краткосрочно предизвестие.
 
Най-голям дял на служителите, които получават обаждания по работа няколко пъти в свободното им време, е регистриран във Финландия (23%) с изискване да предприемат действия преди следващия работен ден. Следват Холандия с 18%, Швеция с 16%, Португалия и Люксембург с 14%.
 
За сметка на това най-малък дял на обажданията по работа в свободното време отчитат служителите в Латвия и Румъния с по 3%, Чехия с 5% и Кипър с 6%.
 
Повече мъже (12%) отколкото жени (8%) получават обаждания по работа в свободното си време. Икономическите дейности с най-голям дял на работещите хора, търсени по работа, когато са в почивка, са недвижимите имоти с 18%, информация и комуникация с 15% и професионални, научни и технически дейности, административни дейности и обслужване на клиенти с 14%.
 

istock
istock

Мениджърите поучават най-голям дял от обажданията по работа в извънработно време (28%).
 
Сред страните членки на ЕС над една трета от работещите хора в Люксембург (37%) са адаптирали работното си време поне веднъж седмично заради непредвидени искания през 2019 г., следвани от служителите във Финландия с 31%, Франция, Австрия и Словения с 27% и Италия с 26%.

Спасителен пояс ли е 4-дневната работна седмица

За сметка на това най-нисък е делът в България с 8%, Литва и Унгария с 9%, Словакия с 11%, Испания с 13% и Естония с 14%.
 
84% от служителите в Швеция определят като относително лесно вземането на един или два часа почивка с краткосрочно предизвестие, следвани от датчаните с 83%, холандците с 82% и финландците с 81%.

istock
istock

В същото време мнозинството работещи българи (60%) смята вземането на един - два свободни часа с кратко предизвестие за много или относително трудно, следвани от румънците с 57% и словаците с 54%.
 

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg