Проект "Заетост за теб" разширява обхвата от работодатели, които могат да заявят свободни работни места, съобщиха от Агенцията по заетостта.
Агенция по заетостта информира работодателите за приетите промени.

Променя се начинът за определянето на максималния брой на заявените работни места, за които може да кандидатства работодателят - спрямо списъчния състав на персонала за 2020 г. за месеца, съответстващ на месеца на подаването на заявката.

Изтича срокът за кандидатстване по третия дизайн на мярката 60/40

До 10 души се допуска да наеме до 4 лица; до 50 души се допуска да наеме до 20 лица; до 250 души се допуска да наеме до 50 лица; над 251 души (вкл.) се допуска да наеме до 100 лица.

За работодателите, учредени след 1 януари 2020 г., допустимият брой заявени места се изчислява спрямо списъчния състав на персонала към месеца, предхождащ месеца на подаване на заявката. В случай че работодателят е учреден в месеца на подаване на заявката, се допуска да наеме до 4 души.

iStock
iStock


Всички работодатели, които са били недопустими поради невъзможността да докажат списъчен състав на персонала, могат да се възползват от разкриване на нови свободни работни места съгласно новия метод за определяне на списъчния състав на персонала.
Срокът на действие на проекта е удължен до 31.12.2022 г.

Работодателите, които желаят да подадат заявка за участие в проекта, следва да се запознаят с всички условия за допустимост.

Документи за участие в проекта могат да бъдат намерени на: https://www.az.government.bg/pages/zaetost-za-teb/.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg