Министерството на труда и социалната политика стартира процедурата за подготовка на регионални програми за заетост за 2022 г., като отправи покана към Комисиите по заетост към областните съвети за развитие за тяхното разработване.

През тази година  се очаква чрез тях да се разкрият 9150 работни места за безработни младежи, хора над 50-годишна възраст, хора с увреждания, продължително безработни и с ниска квалификация.
 
В програмите ще могат да участват работодатели не само от публичния, но и от частния сектор. Чрез тях ще може да се осигурява работа и за хора, ползващи се от временна закрила. Ще се субсидира заетостта на безработните на пълен или непълен работен ден за период от 3 до 6 месеца.
 
Броят на хората, които ще започнат работа по регионалните програми е над 3 пъти по-голям в сравнение с миналата година. Заетостта им ще се финансира по Националния план за действие по заетостта, в който са предвидени 48 млн. лв. за осигуряване на работни места за безработни от неравнопоставените групи на пазара на труда.

По този начин държавата ще окаже подкрепа, както за хората в уязвимо положение, така и за бизнеса и администрациите в регионите, изпитващи затруднения вследствие на продължителната Ковид криза. Увеличеният финансов ресурс ще даде възможност чрез програмите да се разкрият работни места в по-голям брой населени места.

138 000 българи без работа

Целта на регионалните програми за заетост е да се намали безработицата на местно ниво и регионалните различия в търсенето и предлагането на работна сила.
 

istock
istock

Всяка областна администрация може да представи в Министерството на труда и социалната политика за одобрение само една регионална програма за заетост. Крайният срок за кандидатстване е 20 май. Конкретните изисквания и параметри, с които е необходимо да се съобразят областните администрации, са изпратени до всяка Комисия по заетост. Условията са публикувани и на сайта на Министерството на труда и социалната политика  - в рубрика „Политики“ - „Заетост“ – „Програми и проекти за заетост“ (https://www.mlsp.government.bg/programi-i-proekti-za-zaetost ).
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg