В световен мащаб две трети от работещите хора са доволни от работата си и около половината са удовлетворени от заплатите, които получават.

Това са някои от резултатите от ново изследване на световната Асоциация „Галъп интернешънъл“, което показва също, че тези нагласи са по-скоро стабилни през последните години, съобщиха от Асоциацията.

Изкуственият интелект буди притеснения, показва още проучването. Хората по света са объркани по отношение на новата технология – 31% виждат в нея повече възможности, но 38% очакват да донесе повече проблеми за света. Значителен дял от 24% в световен мащаб не се чувства достатъчно информиран, за да оцени ефектите на ИИ върху човечеството.

Фирми съкращават хора заради изкуствения интелект

Повечето от работещите хора по света изглеждат по-скоро доволни от работата си (65%), а малцинство от 17% казват, че не са. Други 17% казват, че нито са доволни, нито са недоволни. Малък дял се колебае как да отговори.


 

Преди няколко години, през 2018 г., доволни от работата си бяха 68% по света, 15% не бяха, а други 17% бяха неутрални по този въпрос. Изглежда, че последните години на несигурност не са повлияли значително на възприятията по света.

Текущите нагласи показват, че удовлетворението от работата, очаквано, се влияе най-вече от доходите и образованието – колкото по-добре образован или добре платен е човек, толкова по-голямо удовлетворение носи работата. Други демографски характеристики като пол или възраст изглежда имат по-малко влияние върху отношението на хората към тяхната работа.

В някои африкански страни например хората, които казват, че са доволни от работата си, са малцинство (31%), а тези, които не са доволни, са около половината от всички анкетирани. В Индия делът (49%) на тези, които са доволни от работата си, също е относително нисък в сравнение с останалия свят. Най-доволни от работата си от друга страна са хората в Европа (както страни от ЕС, така и страни извън ЕС), САЩ, Западна Азия, но също и в Латинска Америка, където делът на хората, доволни от това, което правят, достига до 70%.

Какви са възможностите на новите модели с изкуствен интелект


Удовлетворението от възнаграждението не е непременно свързано с нагласите към работа. Човек може да си харесва работата и пак да не е доволен от това, което получава за нея, и обратното. Дяловете на удовлетвореността от възнаграждението са традиционно по-ниски. Настоящата вълна на проучване показва, че почти половината (47%) от работещите хора по света са доволни от заплащането си, близо една трета (31%) обаче не са доволни, а 19% от анкетираните са в категорията „нито/нито“.

В края на 2018 г. половината (49%) от световното население е било доволно от заплатата си, 29% не са били и 21% са били неутрални. Така нагласите и тук остават стабилни, въпреки годините на COVID, избухването на войни и икономическата несигурност по света.

Настоящите резултати показват също, че респондентите мъже са малко по-доволни от възнаграждението си от жените. По-младите хора също са малко по-доволни от заплатите си от по-възрастните поколения.

Възрастта и полът обаче играят малка роля по отношение на удовлетворението от възнаграждението в сравнение с образованието и разбира се самия размер на доходите – които отново изглеждат доминиращ фактор за нагласите на запитаните.

Обществата в по-богатите страни и региони показват значително по-високи дялове на лична удовлетвореност от заплатите. Големи страни като Индия и региони Африка отново се открояват с най-малък дял на хората, доволни от заплащането си – между 20% и 30%. Западните общества (Европа – както страни от ЕС, така и страни извън ЕС), САЩ и отново Латинска Америка са на първо място по удовлетвореност от заплащането.
 

   

 

 

Изкуственият интелект – между заплаха и възможност


На въпроса какви са очакванията им за изкуствения интелект за света по-младите хора са по-оптимистично настроени и виждат повече възможности в развитието му, по-възрастните поколения са по-притеснени. Повечето респонденти с по-високо образование също са малко по-оптимистични от тези с по-ниско образование.
Има ясно изразено разделение между възгледите в страните от Севера/Запада и тези от Юга/Изтока. В САЩ, Канада и Европа тези, които очакват с новата технология да дойдат повече проблеми, достигат до половината от всички анкетирани, а тези, които виждат повече възможности, са около 20-25%. В Русия само 19% виждат повече възможности в ИИ. Страната се откроява и с най-голям дял интервюирани, които признават, че не знаят достатъчно, за да си съставят мнение, и други 17%, които изобщо не знаят как да отговорят.

В Индия, Африка, Азия и Близкия изток, от друга страна, опасенията относно ИИ все още са налице, но повече хора са склонни да очакват с развитието на ИИ възможности.

Една трета от фирмите ще наемат служители

Като цяло е очевидно, че страните, които са по-развити икономически, са малко по-загрижени за ефектите на изкуствения интелект за света. Останалият свят вижда по-скоро възможност, въпреки че страхът от новата технология е все още актуален.

В целия свят дяловете на отговорите „Не се запознат/а достатъчно с този въпрос“ са значителни – между 20 и 30%, което показва, че заплахата или възможността тепърва ще се дефинират.
 Къде сме ние?

63% от запитаните у нас казват, че са удовлетворени от работата си, 12% твърдят, че не са удовлетворени, а 22% са някъде в средата. Това поставя страната ни близо до средното за света, но по-ниско от това, което е характерно за страните от Европейския съюз.През последните години се отчита известен спад в удовлетвореността от работното място. На същия въпрос през 2018 г., например, 70% от запитаните българи отговарят, че са доволни от работата си. Необходими са повече вълни на изследване за интерпретация на тенденции.Що се отнася до заплащането, текущата вълна на изследване показва, че 46% от работещите у нас са по-скоро доволни от заплатата си, 32% обаче не са. Нито преобладаващо доволни, нито преобладаващо недоволни се оказват 21% от запитаните работещи у нас. Малцина са онези, които не могат да преценят.

И по този показател нагласите у нас са близки до средните за света – далеч от крайния негативизъм, регистриран в някои държави в Африка и Индия, но и без особен ентусиазъм. Отношението към заплащането у нас не се отклонява значително и от регистрираното средно за ЕС.

И по този показател обаче регистрираното сега бележи относителен спад в сравнение с регистрираното в края на 2018 г. Тогава половината (50%) от българите са заявили, че са удовлетворени от заплатата си. 30% не са били доволни, а 20 на сто нито са били доволни, нито недоволни.
Развитието на изкуствения интелект поделя нагласите у нас, но като че ли притеснението надделява. 21% у нас казват, че изкуственият интелект носи повече възможности, но 38% виждат в него повече проблеми. Една трета не се чувстват достатъчно информирани, за да преценят. В това отношение обществото ни реагира по-скоро като страните от Запада като цяло – които са по-изплашени от новата технология.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase