В България и други страни, оставянето на допълнителни пари към сметката (касовия бон) е широкоразпространена практика.

Мотивите за това са да бъде допълнително стимулиран работещият (сервитьор, пиколо и др.) в неговата работа и под формата на допълнителна сума към сметката, която да остане в неговия джоб, да му се възнаградят усилията.

Тази практика в продължение на годините се е изкривила до такава степен, че дори когато клиенти нямат желание да оставят допълнително парични средства, работещите с най-различни средства, които често са извън границите на морала, осъществяват натиск това да се случва.

Ресторантьори настояват да се легализира бакшиша

Извън емоционалния и морален прочит на нещата, нека да разгледаме от законова гледна точка дали тази практика е нормативно изрядна. Дали работещите извършват нарушение, когато приемат допълнително заплащане под формата на „бакшиш“, отговаря Тодор Капитанов, експерт в трудовото право.

istock
istock

За разлика от други държави, в България няма регламентиран механизъм за получаване допълнително заплащане под формата на „бакшиш“ в каквато и да било форма.

Спрямо българското законодателство трудовото възнаграждение се изплаща в пари. Допълнителни трудови възнаграждения или част от тях могат да се изплащат в натура, ако това е предвидено в акт на Министерския съвет, в колективен трудов договор или в трудовия договор.

Трудовото възнаграждение се изплаща в предприятието, където се извършва работата. То се изплаща авансово или окончателно всеки месец на два пъти доколкото не е уговорено друго. Изплаща се лично на работника или служителя по ведомост или срещу разписка или по писмено искане на работника или служителя - на негови близки. По писмено искане на работника или служителя трудовото му възнаграждение се превежда на влог в посочената от него банка.

Заведенията масово вдигат цените

Допълнителни трудови възнаграждения или част от тях могат да се изплащат в натура, ако това е предвидено в акт на Министерския съвет, в колективен трудов договор или в трудовия договор. Законът в страната ни също казва, че допълнителните трудови възнаграждения, предоставени в натура, не могат да включват спиртни напитки, увреждащи здравето наркотични вещества и тютюневи изделия.

istock
istock

Според закона, видовете допълнителни трудови възнаграждения, които са определени с нормативен акт, са: за положен извънреден труд; допълнително трудово възнаграждение за нощен труд; допълнително трудово възнаграждение за времето на разположение; за образователна степен „доктор“ и за научна степен „доктор на науките“; за придобит трудов стаж и професионален опит; други допълнителни трудови възнаграждения, които да се считат за допълнителни възнаграждения с постоянен характер; допълнителни трудови възнаграждения при заместване на колега.

Извън изрично посочените случаи, няма друг легален начин, за получаване на доходи по трудовоправни отношения.

Работодателите също така нямат право да изплащат възнагражденията на работници и служителите по недеклариран начин. При недекларирани плащания работникът или служителят губи от своите осигуровки за обезщетения като безработица, пенсия, болнични майчинство и др.

istock
istock

Масова практика в ресторантьорския бизнес е да бъдат привличани за работа хора, които без какъвто и да е договор да осъществяват трудова дейност. Уговорката за заплащането е под устна форма, с ангажимент от работодателя, че човекът ще получи такова възнаграждение за труда си, колкото пари успее да си „изкара“ от клиентите на заведението под формата на „бакшиш“.

Работата без трудов договор не може да бъде маловажно нарушение, съгласно Кодекса на труда и санкцията при установяването му не може да бъде под 1500 лв. Това нарушение ограничава и възможността на работодателят да участват в обществени поръчки в следващите три години.

При приемане на каквито и да било суми, които не се декларират, без значение дали става въпрос дали това се случва в работно или извън работно време, работещия извършва закононарушение и е участник в „сивата икономика“.

Справка:

Чл. 169, чл. 170 от Кодекса на труда

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg