Охранители да могат да стават хора с основно образование, предвиждат промени в Закона за частната охранителна дейност, качени за обществено обсъждане.

Динамиката на определени охранителни дейности налага набирането на голям брой служители за изпълнение на поетите договори за охрана. Наличието на свободен трудов ресурс с определеното от закона образование – „средно“ е силно ограничен, поради което се променят изискванията към изпълнителите на частна охранителна дейност, пише в мотивите към законопроекта.

Премахва се и изискването трудовото възнаграждение на охранителя да е „основно“. Причината е,  че при охраната на заведения и дискотеки често заведенията работят само през определени дни и охранителите имат и други основни правоотношения, това им се явява като допълнително трудово правоотношение.

Същото се отнася и за сезонните обекти или временни такива, както и при охраната на мероприятия. Там служителите работят временно и обикновено имат и друг трудов договор. Трябва да се има в предвид и това, че заплащането на този вид охрана не е толкова атрактивно и охранителите често го ползват като допълнителна работа, обясняват от правосъдното министерство, които внасят промените.

Изследване открои кои са критичните сектори за работещите

Със законопроекта към категорията на лицата, които трябва да отговарят на изискванията за извършване на частна охранителна дейност, се добавят и управителите на търговски дружества и юридически лица, които към момента не са включени в закона.

В закона е записано още, че глобата за шеф на охранителна фирма, който е сключил трудов договор с лице от охранителния си състав, без да отговаря на изискванията, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв. за всяко отделно нарушение.

istock
istock

Повишават се изискванията към автомобилите, които возят ценни пратки и товари, като ако те са на стойност до 1 млн. лева. се транспортират със специализирани автомобили минимум клас FB2, по БДС EN 1522 и оборудвани с видеонаблюдение. А тези над 5 000 000 лв. се транспортират със специализирани автомобили минимум клас FB4, по БДС EN 1522, оборудвани с видео наблюдение и задължително съпътстващ автомобил с двама изпълнители на охранителна дейност.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg