Парламентът прие на първо четене промени в Кодекса на труда (КТ), с които се усъвършенства нормативната уредба, приложима към работата от разстояние и се регламентира отговорност за гарантиране на трудовите възнаграждения на работниците и служителите при веригите от подизпълнители. Законопроекта, внесен от Министерския съвет, подкрепиха 136 народни представители, а петима се въздържаха. 

Промените по отношение на работата от разстояние са в изпълнение на мярка от Националния план за възстановяване и устойчивост. Предвижда се в трудовия договор да бъде определено мястото на работа от разстояние. По този начин се обезпечава сигурността за страните по трудовото правоотношение и има възможност за работодателя да осъществява контрол на изпълнението на възложената работа.

Служители отказват да се върнат в офиса

Въз основа на предоставена от работника или служителя информация за характеристиките на осигуреното от него работно място, работодателят ще има възможност да предприема необходимите мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Регламентирана е възможност за използване на автоматизирана система за отчитане на отработеното време.

Въведено е т.нар. право на изключване, което дава право на работника или служителя, извършващ работа от разстояние, да не отговаря на инициирана от работодателя комуникация по време на междудневната и седмичната почивка.

istock
istock

Регламентира се основание за намаляване на отговорността на работодателя при настъпване на трудова злополука, когато работещият от разстояние не е спазил правилата за безопасност и здраве при работа.

Измененията са подкрепени от Комисията по труда и социалната политика и Комисията по електронно управление и информационни технологии в Народното събрание. В доклада на комисията по електронно управление се посочва, че законопроектът е приет от водещата социална комисия, но с направени бележки между първо и второ четене, че трябва да има повече гъвкавост в работата от дистанция и да не се вписва откъде точно се работи в самия договор или анекс към него.  

Одобриха промените при работата от разстояние

Депутатите отхвърлиха законопроекта на „Възраждане“ за изменение на КТ с 31 гласа „за“, 56 „против“ и 53 „въздържал се“. Промените предвиждаха да се премахне ограничаващият срок от шест месеца за изплащане на обезщетения при незаконни уволнения, като се предлагаше обезщетението за оставане без работа при оспорване на уволнението да обхваща целия период, през който работникът е останал без работа до неговото възстановяване.

Това, което предлагаме от „Възраждане“, е да дадем справедливост на всички работници, обясни Цвета Рангелова. По думите ѝ целта им е да се спре с незаконните уволнения, които целят да се махне неудобният на работодателя работник. 

Искрен Арабаджиев („Продължаваме промяната - Демократична България“) каза, че ще се въздържат от подкрепа на законопроекта на „Възраждане“, защото съществуващото законодателство създава гаранции за правата на работниците. Относно законопроекта на Министерския съвет, той заяви, че ще го подкрепят, но изисква да бъдат направени съответните промени между първо и второ четене. По предложение на Арабаджиев парламентът реши срокът за предложения между първо и второ четене на промените в КТ да бъде удължен на 14 дни. 

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase