Главна инспекция по труда (ГИТ) започва проверки в цялата страна на строителни обекти в периода 24 април 2023 г. – 28 април 2023 г. като част от Европейската седмица на действието, организирана от Европейския орган по труда (ЕОТ). Това съобщиха от пресцентъра на Изпълнителна агенция ГИТ, предаде БТА.

Инспекторите по труда в гр. София ще бъдат подпомогнати от командировани инспектори от други градове. След селското стопанство през 2021 г. и транспорта – през 2022 г., през 2023 г. ЕОТ ще съсредоточи своите усилия за повишаване на осведомеността за прилагане на трудовото законодателство в сектор „Строителство“.

Нарастват трудовите злополуки

От своя страна, Инспекцията по труда посвещава кампанията в Седмицата на действието на 28 април – Световния ден за безопасност и здраве при работа, тъй като строителството е една от най-рисковите по отношение на трудовия травматизъм дейности. При проверките инспекторите по труда ще следят дали се спазват изискванията за безопасност и здраве при извършване на строително-монтажни работи, както и за възникването и осъществяването на трудовите правоотношения, вкл. и законосъобразното наемане на чужди граждани в България, тъй като секторът е рисков и по отношение прилагането на различните форми на недеклариран труд, както и на работата без трудов договор.

istock
istock

Строителството е сред акцентите в контролната дейност на Инспекцията по труда в последните години. През 2023 г. в плана на Агенцията отново е заложена специална мярка за сектора, тъй като той е с високи нива на трудов травматизъм, в т.ч. и по отношение на злополуки с летален изход и такива, водещи до инвалидност. Нагласата за пренебрегване на основни правила за безопасност при работа както от длъжностните лица, така и от работещите е сред основните причини за травматизма. Рисковият характер на строителните дейности като работа на височина, земни/изкопни работи, използване на повдигателни съоръжения и на тежка строителна механизация също допринасят за увеличаване на трудовите злополуки.

През 2022 г. в сектора са извършени 5585 бр. проверки. Установени са 29 112 бр. нарушения, от тях 19 411 бр. са по осигуряване на здраве и безопасност при работа. Случаите на работа без трудов договор са 808 бр., което е почти 24% от всички установени случаи.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg