Разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 11.9% през четвъртото тримесечие на 2019 г. спрямо същото тримесечие на 2018 година, показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).
 
Увеличението в индустрията е с 10.5%, в услугите - с 11.5%, и в строителството - с 14.5%.
 
По икономически дейности най-висок ръст на разходите за труд е регистриран в икономическите сектори „Операции с недвижими имоти“ - с 19.6%, „Други дейности“ и „Образование“ - по 16.7%.
 
През четвъртото тримесечие на 2019 г. спрямо края на 2018 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 11.7%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 12.9%.
 

istock
istock

По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 19.3% за „Операции с недвижими имоти“ до 4.0% за „Добивна промишленост“.
 

Индексът на разходите за труд отразява тримесечното изменение на разходите на работодателите за един отработен час от работниците по трудово или служебно правоотношение.

Разбраха се за заплатите на 11 000 медици

За изчисляването му се използват данни от тримесечното извадково Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, уточняват от НСИ.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg