Разходи на работодателите у нас за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 6.7% през второто тримесечие на 2021 г. спрямо година по-рано, отчете НСИ.

В индустрията увеличението е с 1.7%, в услугите - с 4.7%, и в строителството - с 13.4%.
 
Най-висок ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори „Държавно управление“ - с 23.2%, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 21.3%, и „Строителство“ - с 13.4%.

Най-голямо намаление на общите разходи за труд е регистрирано в „Операции с недвижими имоти“ - с 4.9%, „Транспорт, складиране и пощи“ - с 2.2%, и „Финансови и застрахователни дейности“ - с 1.2%.

Разходите за заплати се вдигат

През второто тримесечие на 2021 г. спрямо второто тримесечие на 2020 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават със 7.2%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 4.3%.

istock
istock

По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 23.4% за „Държавно управление“ до -5.6% за „Операции с недвижими имоти“.

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg