През първото тримесечие на годината почасовите разходи за труд са се увеличили с 3,7 на сто в ЕС и с 3,2 на сто в еврозоната в сравнение със същите три месеца на 2021 г. Това сочат най-новите статистически данни на Евростат, публикувани на сайта на агенцията.

В България почасовите разходи на труд растат с 12,8 на сто през първото тримесечие на годината в годишно сравнение. Единствената страна в ЕС, отбелязала по-рязък скок на разходите за труд е Унгария (+20,1 на сто), а страната ни дели второто място с Латвия (+12,8). През посочения период разходите на родните работодатели за почасово заплащане нарастват с 12,8 на сто, докато разходите, които не са са пряко свързани с възнаграждения - с 12,6 на сто.

МОТ: Ситуацията на пазара на труда се влошава

В годишно сравнение през периода януари - март 2022 г. двата основни компонента в сформирането на разходите за труд - почасовото заплащане и разходите, които не са са пряко свързани с възнаграждения нарастват в ЕС съответно с 3,3 на сто и 5,1 на сто.

За същия период в еврозоната разходите за заплащане на отработен час са нараснали с 2,7 на сто, а разходите, които не са пряко свързани със заплата - с 4,8 на сто.

В ЕС през първото тримесечие на 2022 г. спрямо същото тримесечие на предходната година секторите, отчели най-висок растеж на почасовите разходи за труд са:
"Нефинансов сектор" (+3,1 на сто), 
"Финансов сектор" (+4,0 на сто), 
"Индустрия" (+3,3 на сто),
"Строителство" (+3,5 на сто) и 
"Услуги" (+4,4 на сто).

За същия период разходите за труд в еврозоната нараснаха в секторите:
"Нефинансов сектор" (+2,6 на сто), 
"Финансов сектор" (+3,5 на сто), 
"Индустрия" (+2,6 на сто),
"Строителство" (+3,0 на сто) и 
"Услуги" (+4,0 на сто).

В ЕС през първото тримесечие на настоящата година в сравнение със същото тримесечие година по-рано икономическите дейности, които отчитат най-голямо увеличение на разходите за почасово заплащане са: 

"Административни и спомагателни дейности" (+ 5,1 на сто), 
"Минно дело" (+5,0 на сто), 
"Финансови и застрахователни дейности" (+4,8 на сто), 
"Транспорт и складиране" (+4,7 на сто), 
"Строителство" (+4,1 на сто) и 
"Професионални дейности и научни изследвания" (+4,0 на сто). 

В кои сектори се търсят най-много работници

В сектор "изкуства, развлечения и отдих" данните показват намаление на разходите за почасово заплащане с 1,2 на сто.

Двете икономически дейности с най-голямо увеличение на компонента разходи, които не са са пряко свързани с възнаграждения са "хотелиерство и ресторантьорство" (+34,6 на сто) и "Изкуства, развлечения и отдих" (+19,0 на сто).

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg