По предварителни данни на Националния статистически институт през първото тримесечие на 2022 година общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 12,7% спрямо същото тримесечие на предходната година.

В началото на настоящата година увеличаването на разходите за труд в индустрията е с 16,0%, в сферата на услугите - с 14,7%, а строителството  - с 10,7 на сто.

По икономически дейности през периода януари - март 2022 година най-висок ръст на общите разходи за труд в България спрямо същия период на 2021 година е регистриран в икономическите сектори "Административни и спомагателни дейности“ - с 19,6%, "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 19,5% и "Финансови и застрахователни дейности" - с 18,7 на сто.

МОТ: Ситуацията на пазара на труда се влошава

В същото време разходите за възнаграждение за един отработен час (разходите за заплати) през първото тримесечие на 2022 г. се увеличават с 12,7% спрямо първите три месеца на 2021 г.,  а другите разходи (извън тези за възнаграждения) нарастват с 12,3 на сто.

Индекс на общите разходи на работодателите за труд (Календарно изгладени, 2016 = 100)

По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо първото тримесечие на 2021 г. варират от повишение с цели 20,1% за сектори "Административни и спомагателни дейности“ и  "Хотелиерство и ресторантьорство", до повишение с едва 1,8% в сектор "Държавното управление".

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg