Националния статистически институт (НСИ) отчита спад на младите българи, които нито учат, нито работят през 2023 година. 

От данните става ясно, че незаетите и неучастващи на възраст 15 - 29 навършени години е 13,8 на сто, през 2022 г. този дял е бил 15,1 на сто.

Коефициентът на безработица за възрастовата група 15-29 навършени години през 2023 и 2022 г. е в стабилни стойности, съответно за миналата година - 8 на сто, а за предходната - 7,9 на сто. Коефициентът на безработица през 2023 г. е 4,3 на сто, като в сравнение с 2022 г. нараства с 0,2 процентни пункта.

Все повече работещи са бедни

През миналата година е намалял относителният дял на рано напусналите образование и обучение от населението на възраст 18 - 24 навършени години - 9,3 на сто, докато през 2022 г. той е бил 10,5 на сто.

Без работа в България през 2023 г. са били 132,4 хил. души, от които повечето са били мъже. От всички безработни 14,4 на сто са били с висше образование, 53,8 на сто - със средно, и 31,8 на сто - с основно или по-ниско образование.

Заетите  са били 2 931,9 хил., от които 53 на сто са мъже. В сектора на услугите работят 1 898,4 хил. души, или 64,8 на сто от заетите, в индустрията - 867,1 хил. (29,6 на сто), а в селското, горското и рибното стопанство - 166,4 хил. (5,7 на сто). 

За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook  или Google News Showcase