Министерствата продължават да съкращават служители, които вече са пенсионери, но продължават да работят. Първо образователното министерство обяви, че прекратява договорите на 25 служители в централната администрация. Това са всички служители по служебно и трудово правоотношение, които са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст към края на ноември 2021 г., както и тези, които вече са пенсионери, но към момента продължават да работят.

Днес Министерски съвет одобри допълнителни разходи по бюджетите на осем министерства. С приемането на постановлението ще се осигури необходимият финансов ресурс за изплащане на обезщетения по Закона за държавния служител и по Кодекса на труда.
 
Това ще даде основание за планиране в областта на човешките ресурси на базата на освобождаващите се щатни бройки от пенсионирани служители, както и за преценка на кадрите, необходими на службата в средносрочна перспектива, включително привличането на млади специалисти и висококвалифицирани експерти.
 
Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на МОСВ за 2021 г. на стойност 600 000 лв. за изплащане на обезщетения на служители придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
 
Правителството одобри допълнителни и разходи по бюджета на Министерството на земеделието за 2021 г. в размер до 3,4 млн. лв. за осъществяване на административна реформа.
 
Средствата се отпускат за изплащане на обезщетения при прекратяване на правоотношенията със служители, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, както и с такива, упражнили право на пенсия по чл. 68 и 69 от Кодекса за социално осигуряване.
 

istock
istock

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката. Ще се прекратят правоотношенията с 26 служители в централната администрация. Това са всички служители по служебно и трудово правоотношение, които са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст към края на декември 2021 г., както и тези, които вече са пенсионери, но до момента продължават да работят.

Трябва ли да бъдат съкратени 30 000 държавни служители

При пенсионирането си служителите ще получат обезщетения в зависимост от натрупания стаж в МИ. За целта правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на МИ за 2021 г. в размер на 630 000 лв. Средствата ще са за сметка на преструктуриране на разходи по централния бюджет за 2021 г.
 
Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на енергетиката за 2021 г. - 224 200 лв. И тези средства са за изплащане на обезщетения при прекратяване на правоотношенията на всички служители по служебно и трудово правоотношение придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст към 01.12.2021 г., както и на такива, упражнил право на пенсия по чл. 68 и чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване.
 

istock
istock

След прекратяване на правоотношенията със служителите ще бъдат предприети действия по оптимизиране на структурата и състава на МЕ, както и ще се предостави възможност за кариерно развитие и по-добра мотивация на държавните служители със стаж в МЕ. Очакваните резултати от приемането на Постановлението са свързани е осигуряване на възможност за оптимизация и модернизация на структурата на МЕ, което ще доведе до повишаване на ефективността и качеството на работа. Средствата ще са за сметка на преструктуриране на разходи по централния бюджет за 2021 г.
 
Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата в размер на 80 749 лева. Един от основните механизми за реализиране на административна реформа и постигане на ефективност в Министерството на културата (МК) е прекратяване на правоотношенията на служители по служебно и трудово правоотношение придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст към 01.12.2021 г.
 
Във връзка с прекратяване на правоотношенията с тези служители и с нормативно вмененото задължение на органа по назначаването да изплати полагащите се обезщетения са необходими средства в размер на 80 749 лева, в т.ч.: Обезщетение по чл. 61 от Закона за държавния служител (ЗДСл) и чл. 224 от Кодекса на труда (КТ) за неизползван платен годишен отпуск; Обезщетение по чл. 106, ал. 3 от ЗДСл и чл. 222, ал. 3 от КТ при придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
 

След прекратяване на правоотношенията със служителите ще бъдат предприети действия по оптимизиране на структурата и състава на МК, както и ще се предостави възможност за кариерно развитие и по-добра мотивация на държавните служители със стаж в МК. Очакваните резултати от приемането на Постановлението са свързани с осигуряване на възможност за оптимизация и модернизация на структурата на МК, което ще доведе до повишаване на ефективността и качеството на работа.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg