Заплатите у нас продължават да растат, показват последните данни на НСИ. Средната брутна месечна работна заплата за юли 2020 г. е 1387 лв., за август - 1335 лв., и за септември - 1397 лева.

През третото тримесечие средната заплата e 1373 лв. и нараства спрямо второто тримесечие с 2.7%. Спрямо година по-рано тя нараства с 9.9%.
Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 37.6%, "Държавно управление" - с 16.2%, и "Култура, спорт и развлечения" - с 14.9%. Най-значително намаление на заплатите има във "Финансови и застрахователни дейности" - със 7.9%.

Продължава тенденцията най-високите заплати да са в ИТ сектора - средно 3208 лв. през третото тримесечие, във "Финансови и застрахователни дейности" - 2106 лв., в "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 2097 лева.
Най-нископлатени през лятото са били наетите в "Хотелиерство и ресторантьорство" - 890 лева, "Други дейности" - 931 лева, "Селско, горско и рибно стопанство" - 989 лева.
 
За година средната заплата през третото тримесечие на 2020 г. в обществения сектор нараства с 12.7%, а в частния - с 9%.
Данните на НСИ показват още, че през лятото броят на заетите намалява минимално спрямо година по-рано, докато средната заплата продължава да расте и в частния, и в обществения сектор.

istock

Наетите по трудово и служебно правоотношение към края на септември се увеличават с 9.2 хил., или с 0.4%, спрямо края на юни 2020 г., като достигат 2.25 милиона, показват предварителните данни на НСИ. Спрямо края на второто тримесечие най-голямо увеличение на наетите има в икономическите дейности "Култура, спорт и развлечения" и "Административни и спомагателни дейности" - с по 2.4%, и "Образование" и "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с по 1.6%.

Как се отрази пандемията на заплатите у нас

Най-голямо намаление на наетите е регистрирано в дейностите "Селско, горско и рибно стопанство" - с 1.5%, и в "Операции с недвижими имоти" - с 1%. Най-голям е относителният дял на наетите в "Преработваща промишленост" и "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" - съответно 20.9 и 17.1%.
 

istock
istock

На годишна база наетите намаляват с 63.2 хил., или с 2.7%. Най-голямо намаление очаквано има в "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 25.8 хил. заради края на активния летен сезон, който бе доста по-слаб от този през миналата година. Същото се наблюдава обаче и в "Преработваща промишленост", където наетите намаляват с 24.9 хил., и "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - с 8.8 хил.
 
За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg