Земеделски стопани до 40 години ще могат да кандидатстват за свободни земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ).

Това предвижда новият Закон за земеделските земи, публикуван за обществено обсъждане.

По този начин се дава възможност на младите фермери да създават нови стопанства или да разширят съществуващи такива, с оглед приоритетите на ЕС за промяна на възрастовата структура на заетите в земеделието лица.

Собственици на земи искат нови правила и цени при принудително отчуждаване

В законопроекта са обединени Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Закона за опазване на земеделските земи, Закона за арендата в земеделието и Закона за опазване на селскостопанското имущество.

istock
istock

Променен е срокът при отдаването на земеделските земи от държавния поземлен фонд под наем или аренда, чрез провеждане на тръжна процедура.

Министърът на земеделието ще издава заповед за откриване на търга за следващата стопанска година до 15 февруари на текущата календарна година, а не както досега до 31 март.

В процедурата по разпределение на общинските и държавни пасища, мери и ливади е предвидено съответните общински и държавни комисии да разпределят първо имоти от двата фонда в землището, където е регистриран животновъдният обект на лицето.

istock
istock


След това ще се разпределят имоти от общинския и държавния фонд в съседни землища.

Вписване в имотен регистър – процедурата стъпка по стъпка

Предвидена е нова процедура, която предоставя възможност за промяна на предназначението на неземеделска земя в земеделска, въз основа на заявление на собственика до Комисията за земеделските земи, като за процедурата няма да се заплаща такса.

С цел намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса е направено изменение, свързано със сроковете за валидност на решението за промяна на предназначението на земеделските земи.


За повече финансови новини и други полезни съвети, относно личните ви финанси, може да ни последвате във Facebook, за да не пропуснете нищо интересно от Pariteni.bg