С 16-20% по-скъпо излиза миналата зима на столичните абонати на парното. Това показват данните от изравнителните сметки на най-големия топлинен счетоводител в София.

Според тях средната сметката за отоплението и топлата вода на жилища с площ до 50 квадратни метра за целия зимен сезон е 704,81 лв., съобщиха от „Техем”. Това е с 16,6% повече в сравнение със сумата, отчетена за предходния отоплителен сезон. 

Увеличението е почти същото за 70 квадрата жилище. За такъв тип апартаменти средната сметка за миналия отоплителен сезон е 883,56 лв. 

Най-голяма сума естествено е за големите жилища от по 100 квадрата. За тях парното и топлата вода за миналата зима е излязло средно 1108,81 лв., което е с 20 на сто повече от сезон 2013/2014.

От „Техем” обясниха, че по-солените сметки се дължат на по-дългата зима както и по-високото потребление на абонатите.

Равносметката сочи още, че от общо 163 117 клиенти на топлинния счетоводител 57,6% ще имат да получават пари от „Топлофикация София”, а останалите 42,4 на сто – да доплащат. Тези, които ще си търсят пари от топлофикацията са с 25 хиляди повече от тези, които ще трябва да й дават още. 

Както е известно от тази зима се прилага нов начин на изчисление на прогнозните сметки. Те вече не се правят от топлинните счетоводители, а от топлофикациите според потреблението на всеки абонат през предходната зима.

Впечатление прави още, че между 55 и 65 на сто от сметката за миналата зима се пада на отоплението (останалото е за топла вода), като този процент е чувствително увеличен в сравнение със сезон 2013/2014. Което е още едно потвърждение за по-голямата консумация заради по-студената зима.

Преди десетина дни данните си от изравняването обяви друг от големите топлинни счетоводители в София - „Нелбо”. При него 48% от клиентите ще имат да получават пари от топлофикацията, 41% трябва да доплащат, а 11% са завършили сезона почти на нула. 

От тези, които ще имат да дават 11% ще доплащат суми между 10 и 50 лв., 9 % - между 51 и 100 лв. и 6 % между 101 и 150 лв., а най-много – 15% ще доплатят над 150 лв.

Важно е да знаете, че каквато и сума да е посочил топлинният ви счетоводител за доплащане или за получаване, тя не е окончателна. Всеки абонат има право да обжалва изравнителната си сметка в срок от 30 дни от получаването й. 

Ако се окаже прав и фирмата за дялово разпределение направи корекция, това се отразява в промяна на сметките на всички останали. След изтичането на месеца за жалби новите сметки се предават на топлофикация за фактуриране. И след като тя издаде изравнителната фактура може да се подаде жалба, като срока за това е три месеца.