България е на последно място в ЕС по интернет потребление, сочи класацията на Internet World Stats. Според световното изследване, направено през юни тази година,

4 213 065 е броят потребители на интернет в страната ни, при общо население от 7 045 59 души.

Това прави 59.8% интернет потребители, при средна стойност за ЕС от 85.7%. В класацията е включена и напускащата съюза Великобритания.

Въпреки че по-рано тази година стана ясно, че България е сред държавите с най-бърз интернет в света, близо 40% от хората изобщо не знаят за какво се използва глобалната мрежа.

Според ежегодната класация на Akamai Technologies, обхващаща 108 държави, страната ни беше наредена на 20-о място сред страни като Германия, Австрия и Канада по бързина на интернета. Но и тук има отстъпление - през 2013 т. бяхме на - на 8-о.

Най-близо до нас по слаб резултат е съседна Румъния - 62.8%.

Всички останали страни - членки на ЕС, имат резултат над 70%, с изключение на Гърция - 69.1%.

Люксембург е шампион с 97.5%, като това означава, че само 2.5% от цялото население не използват интернет. На второ място е Дания с 96.9%, Великобритания и Холандия се нареждат на следващите места с еднакъв резултат - 94.8%. Ирландия заема 5-а позиция с 93.8%.

В световен мащаб най-голямото потребление е в Азия - близо два милиарда души, а най-малкото в Австралия - 28 млн. и Средния изток - 146 млн. души.

Популярната социална мрежа Facebook е най-разпространена в Азия и Латинска Америка. В Европа е използвана от над 300 млн. души, а у нас - от 3 млн. българи.

По данни на НСИ за 2016 г. интернет потребителите в България са били 63.5%. Най-висок е процентът в Североизточния район, а най-нисък - в Северозападния.