Българо-Американска Кредитна Банка АД (БАКБ) започва да предлага промоционален 6-месечен депозит в щатски долари с лихвен процент от 6%. Банката запазва лихви от 5.5% и 7% по 3- и 12-месечните си доларови влогове.

Новите промоционални депозити в евро на банката осигуряват лихвени нива от 7% за шестмесечени влогове и 6.5% за тримесечни. Спестяванията в евро, вложени за период от 12 месеца в БАКБ, нарастват с 8% годишно.

За клиентите, които предпочитат да спестяват в левове, БАКБ предлага промоционална лихва от 8% за 6-месечни депозити и 7.5% за тримесечни.

При стъпаловидния спестовен продукт в щатски долари, лева и евро лихвата нараства постепенно на всеки два месеца, като в края на периода достига 10% за депозити в лева, 9% за спестявания в евро, 8% за влогове в щатски долари. Клиентите могат да прекратят депозита след всеки втори месец, като получават натрупаната до момента лихва.

Промоционалните условия и стъпаловидните продукти са на разположение на клиентите на банката до 31 март 2010 г. при минимална сума на депозитите от 2 000 валутни единици.

БАКБ предоставя на клиентите си още възможност сами да определят както срока, така и лихвени условия, при които да вложат парите си, ако предпочетат стандартните й спестовни продукти при условия над средните за пазара.