През октомври 2018 г. Българската народна банка (БНБ) започна да публикува средният размер на всички такси и комисионни, които търговските банки събират от клиентите си. Ежемесечно на сайта на централната банка могат да бъде намерена „Съпоставка на такси на доставчици на платежни услуги“ (банки, платежни институции и дружества за електронни пари).

Днес БНБ публикува и средния размер на таксите за услугите по откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти. От справката се вижда, че след въвеждането на практиката да се публикува информацията за таксите и комисионните, движението им не е еднозначно.

Така например тегленето на до 1000 лв. на каса в банката е поскъпнало с 35% спрямо октомври. Тегленето на банкомат, който не е на обслужващата банка е със 7.6% по-скъпо за клиентите, а месечната такса за обслужване на разплащателна сметка с дебитна карта вече струва с 8.4% повече. За откриване на сметка клиентите също вече плащат повече – с 2.8%.

За сметка на това с 21% е паднала таксата за плащане на директен дебит към сметка на обслужващата банка.

С 5% по-евтино ни излиза да теглим пари от банкомат на обслужващата ни банка.