Държавата се готви да блокира прехвърлянето на натрупаните пари на хората в частните пенсионни фондове.

За да се преместите от един пенсионен фонд в друг, който например дава по-голяма доходност, осигуреният ще трябва да плати такса до 20 лв. на досегашния си фонд.

С промени в Кодекса за социално осигуряване се забранява таксата да се събира от натрупаните средства по партидата на осигурения в пенсионния фонд, каквато беше практиката досега. Промените предстои да бъдат гласувани на второ четене в парламента.

Новото изискване ще откаже хората да прехвърлят парите си, защото ще им създаде неудобство, опасяват се от пенсионните дружества. За да се прехвърлят пари от един пенсионен фонд в друг, се изисква и нотариална заверка на подписа на заявлението. Ако таксата за нотариуса се прибави към таксата от 20 лв. за дружеството, прехвърлянето става твърде скъпо.

Решението на парламента може да остави много от агентите на пенсионните фондове без работа, коментираха от бранша.

Според председателя на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване Никола Абаджиев тези текстове вероятно ще бъдат преразгледани при второто четене на проекта. Работната група на Министерството на труда също е на това мнение, допълни той.

Всяка година от правото си на прехвърляне на парите за втора пенсия от един фонд в друг се възползват около 80 хил. души. Те ще трябва да платят общо 1,6 млн. лв., ако проектозаконът бъде приет в сегашния му вид.