Страната ни ще бори бедността с по 30,17 лева на месец в следващите 7 г. По новата ОП „Развитие на човешки ресурси” страната ни ще получи до 2020 г. общо 659 млн. лева, с които трябва да се справи с изваждането на 260 000 крайно бедни българи от мизерията. Това стана ясно вчера след заседанието на Министерски съвет.

„Това е най-напредналата оперативна програма за период 2014-2020 г. Очаква се тя да бъде окончателно одобрена от Европейската комисия през ноември”, заяви служебният социален министър Йордан Христосков. По думите му тя е фокусирана върху

младежите и най-уязвимите групи

в обществото ­ дълготрайно безработните, хората пред пенсия и тези от малцинствата. Приоритет са и мерките за повишаване на квалификацията на заетите според нуждите на бизнеса. Целта е програмата да доведе до увеличаване на заетостта от сегашните 63% до 73% през 2020 г., както и да се намали бедността сред крайно бедните българи.

Средствата от над 2,1 млрд. лв. са разпределени в шест приоритета. Близо две трети от бюджета ­ малко под 1,3 млрд. лв., отиват за подобряване на достъпа до заетост. 

Около една трета от средствата ­ 659 млн. лв., са по мерки за намаляване на бедността и социалното изключване. Останалите 86 млн. лв. са предназначени за модернизацията на публичните политики на пазара на труда, социалното подпомагане и здравеопазването.

Над 77 млн. лв. ще бъдат изразходвани през следващата половин година по различни програми за осигуряване на

временна заетост на над 33 000 души

Тези пари идват както от държавния бюджет, така и от европейските фондове. „Основната част от тях ­ 65 млн. лева, ще отидат за бизнеса, който трябва да осигури работа на 17 000 младежи, дълготрайно безработни и хора с увреждания”, уточни Христосков. 

Други 7.5 млн. лева са предназначени за 11 000 лични асистенти за хора с увреждания и възрастни, които не могат да се обслужват сами. 

От държавния бюджет пък се отпускат допълнително 5 млн. лева за продължаване на програма „Сигурност” в малките населени места, по която са наети 5000 души. Средствата ще стигнат за заплати до края на февруари 2015 г.