Българинът спестява, но не инвестира, това показва проучване на финансовия портал „Моите пари“, проведено сред близо 1100 потребители.

Оказва се, че банковият депозит остава най-популярната форма за спестяване. Малко над половината от анкетираните, които разполагат със спестени пари ги държат под формата на банков депозит или влог. На следващо място със 17% се нареждат допълнителното доброволно пенсионно осигуряване и спестовната застраховка с 15%. Едва 7% заявяват, че не разполагат със спестени средства, но въпреки това инвестират.

Отличителна черта на българина е неговата пестеливост. Това показват и данните от проучването. Общо 60% от отговорилите на въпроса дали им остават спестени средства заявяват, че заделят всеки месец (37%) и разполагат вече със свободни спестявания (23%). Това означава, че преобладаващата част от анкетираните участници разполагат със свободен капитал и имат възможност да инвестират. Онези, които по една или друга причина не спестяват, са общо 39%.

Сред основните пречки за инвестиране пък се открояват липсата на капитал (29%), както и недостатъчно познания (22%). Имащите отрицателно отношение към инвестициите, заявяват, че нямат свободен капитал, а също така и, че не желаят да поемат рискове.

Предпочитан вид инвестиция си остава влагането на капитал в недвижим имот или земя.

Проучването показва още, че липсва дългосрочен хоризонт при планиране на финансите. С най-голям дял са онези, които правят планове до 1 година напред във времето (32%). Почти толкова са и онези, които планират финансите си за период от няколко години (30%). Само 13% заявяват, че имат дългосрочна визия при планирането на техните финанси.