Едва 12% от пълнолетните българи (650 хил. души) планират почивка в планината през тази зима.

Според проучване на изследователски център „Тренд“ 79% от хората не планират зимна почивка, а основната причина е, че нямат пари за такава. 

Социологическото проучване показва, че посещаващите зимните ни курорти - основно Банско, Боровец и Пампорово - са хора с висше образование и живеещи в Столицата и областните центрове. За тях финансовият аргумент е по-малък проблем.

16% от непланиращите почивка тази зима споделят, че не са ходили на почивка в планината повече от 10 години. Около една пета (23%) са тези, които не са ходили на почивка в планината повече от 20 години, като делът при хората над 60 години е осезаемо по-висок.

Резултатите от изследването показват, че 83% от българите, които планират почивка тази зима, ще отидат на планина в България. Един на всеки десет (11%) от пълнолетните българи планира така почивка в чужбина.

Банско е най-предпочитаната дестинация за зимен туризъм за над една трета (34%) от българите, планиращи почивка. След това е Боровец (17%) и Пампорово (12%).

Повече от една трета (37%) от пълнолетните българи споделят мнението, че през последните години България става по-добро място за зимен туризъм, а едва 2% са на противоположното мнение. Близо една четвърт (24%) са на мнение, че няма промяна.

Малко над една четвърт (26%) от българите са на мнение, че са еднакво обслужвани и получават същото качество като чуждестранните туристи, докато по-голям дял (35%) са тези, които са на противоположното мнение. Голям е делът (38%) на тези, които не могат да преценят.

12% са и пълнолетните българи, които декларират, че практикуват зимни спортове. Прави впечатление, че зимните спортове са най-популярни сред възрастовите групи между 18-29 г. и 30-39 г.

Зимните спортове са разпространени най-вече сред живеещите в Столицата, което може да бъде обяснено отново с доходите на живеещите в София, тъй като практикуването на зимни спортове изисква повече финансови средства.

Голям е делът (81%) на практикуващите зимни спортове, които оценяват условията зимни спортове в България като добри, а отново едва 3% са тези, които ги смятат за лоши.