Българските потребители пазаруват повече в сравнение с миналата година.

Това показват данните на НСИ за месец септември, които отчитат 2% ръст на оборотът в търговията на дребно, спрямо същия месец на миналата година. 

Най-много се купуват дрехи и обувки (ръст с 14,5%), храна, напитки и цигари (7,0%), лекарства (6,2%) и други.

Намаление се наблюдава при търговията с компютърна и комуникационна техника (4,8%), и търговията с битова техника, мебели и стоки за бита (4,2%).

На месечна база оборотите при търговията на дребно намаляват. През септември е регистриран спад с 0,2% спрямо предходния месец. Оборотът нараства само при търговията с дрехи и обувки - с 1,3%. 

По-значително намаление се наблюдава при търговията на дребно с битова техника, мебели и стоки за бита - с 2,3%, търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали -  с 1,9% и търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника, поръчки по телефона, пощата или интернет - 1,8%.