Частните пенсионни фондове са предложили да се намали размерът на втората пенсия, която те трябва да плащат на българите, родени след 1959 г. 

"Дружествата предложиха промяна във формулата за изчисляване на пенсията, която да намали тежестта на вноската за втората пенсия. Формулата е от 2002 г., но в момента дружествата смятат, че тя не работи, и искат коефициентът на допълване, който се очаква от пенсионните фондове, вече да не е 28%, а 17%", съобщи финансовият министър Владислав Горанов. 

Според сегашната формула пенсията, която НОИ ще отпуска на родените след 1959 г., трябва да е с 28% по-ниска от пълния й размер, тъй като 5% от осигурителната вноска отива в универсален пенсионен фонд. Затова втората пенсия от капиталовия стълб трябва да компенсира тези 28% редукция от НОИ. 

Пенсионните дружества обаче смятат, че участието им трябва да падне до 17% от общия размер на пенсиите. Според финансовия министър мотивът им е, че "тогава вероятно сметката ще излезе, защото те виждат, че при минимална положителна реална доходност ефектът на заместване - 28%, има риск да е по-малко". 

"Тази формула силно ощетява хората. Прави ни впечатление, че държавата се разсейва и забравя, че тя участва като трети осигурител с 12% вноска. Днес се твърди, че тези 12% са трансфер на държавата към общественото осигуряване, но идеята е тя да е трети осигурител и ние нямаме никакви колебания, че това е осигурителна вноска. Ако тези 12% бъдат включени във формулата, тогава редукцията от НОИ би била 17%, а не 28%", коментира директорът на едно от дружествата Даниела Петкова. 

"Ако човек си внася през цялото време осигуровките във втория стълб, ние ще осигурим не само 17%, не само 28% втора пенсия, а много по-голям размер. На първо място това, което има значение за размера на втората пенсия, е времето на осигуряването, след това са вноската и доходността. Доказано е, че един лев, вложен в капиталовата система, носи три пъти по-висок размер на пенсията, отколкото солидарния стълб", заяви Петкова. 

Финансовият министър смята, че дебатът за промяна на формулата е закъснял и е трябвало да се състои през 2002 г. Петкова отговори задочно, че дружествата са поставили въпроса отдавна, а той е най-несъщественият от всичко, което трябва да се промени в Кодекса за социално осигуряване заради последните предложения за задължителността на осигуряването в капиталовия стълб. 

"Засега гледам така: ако предложат промяна, която лежи на реални икономически фактори, трябва да видим и какво ще е последствието за бюджета на Държавното обществено осигуряване в резултат на тези промени и ако цената е платима, не бих имал против. Но пак казвам, докато някой смята, че 12%, които държавата трансферира, за да допълни недостига в бюджета на ДОО, са по своя икономически характер осигурителна вноска, която идва от реалния сектор и влиза в социалното осигуряване, аз не съм напълно съгласен с това. Не само защото законовите текстове в КСО не предвиждат такова тълкуване, а и защото икономическата логика е в общественото осигуряване да влизат осигурителни вноски от работодателите и работниците и служителите", коментира Горанов. 

Финансовият министър предложи нови промени на приетите в края на миналата година изменения в Кодекса за социално осигуряване. Според тях парите от индивидуалните партиди на хората, които пожелаят да се преместят от частните дружества в НОИ, ще постъпват в Сребърния фонд, а не в института. Там обаче няма да има индивидуални партиди и няма да има доходност на средствата. 

Ако човек пожелае да се върне отново в капиталовия стълб, ще получи толкова, колкото е внесъл в Сребърния фонд. Прехвърлянето ще може да се случва веднъж годишно и до пет години преди пенсионната възраст. Горанов обаче припомни, че по закон е предвидено след 2019 г. парите в Сребърния фонд от индивидуалните партиди могат да се използват за покриване на дефицита в НОИ за пенсии.