Българинът отделя повече разходи за поддръжката на колата си, отколкото за битовото обзавеждане на домакинството, показват данни от анализ на Евростат за общите потребителски разходи за "обзавеждане, домакински уреди и обичайна поддръжка на домакинствата" в ЕС през 2016 г.

Според европейската статистика българинът отделя за автомобила си около 7,6% от общите си разходи (при среден показател за ЕС от 6,3%), докато за поддръжката на домакинството, покупка на домакински уреди и обзавеждане отделя едва 5 на сто от същите разходи (при среден показател за ЕС от 5,5%).

През 2016 г. средният общ разход на домакинство у нас е бил около 11 000 лева, според данни на НСИ. За обзавеждане, поддържане на жилището (без консумативи като отопление и вода) или купуване на различни уреди за дома - българското домакинство е отделяло средно по около 400 лв., а разходите средно на едно лице са били около 175 лева.

В същото време разходите за транспорт на едно домакинство у нас са били над 700 лева или за едно лице средно по около 320 лева, показват данни на родната статистика.

Според данните на НСИ през миналата година почти сто процента от българите са имали в дома си телевизор, хладилник или фризер, пералня или мобилен телефон. Малко над половината от сънародниците ни (52%) са имали компютри плюс Интернет, а около 35% от домакинствата у нас са притежавали климатик.

Едва 50% от домакинствата обаче са имали личен автомобил. За него едно българско семейство е можело да си позволи да закупи средно по около 300 литра гориво годишно от общите си разходи, според статистиката, без да се броят разходите за ремонти или осигуряване на автомобила с различни застраховки.

През 2016 г. домакинствата в ЕС са изразходвали 5,5% от общите си потребителски разходи за "обзавеждане, домакински уреди и обичайна поддръжка на домакинствата". Това представлява общ разход от над 443 млрд. евро, което съответства на 3% от БВП на ЕС или 900 евро на жител на ЕС, показва анализът на Евростат.

Годишните разходи на домакинствата за обзавеждане, домакински уреди и обичайно техническо обслужване на домакинствата са били приблизително еквивалентни на разходите, изразходвани за техните лични автомобили, при среден разход в ЕС от 6,3% за тази цел.

През 2016 г. най-голям дял от общите си разходи за обзавеждане, домакински уреди и поддръжка на домакинствата са отделяли домакинствата в Малта (7%), Германия (6,8%), Австрия (6,6%), Литва (6,5%), Белгия и Италия (по 6,2%) и Словакия (6%).

В противоположния край на скалата, най-нисък е бил процентът за поддръжка на дома в Гърция - 2,8%, Латвия - 4%, Испания - 4,2%, Ирландия и Кипър - по 4,3% и др.

Най-много са "свили коланите" около поддръжката на дома в Гърция - през 2006 г. южните ни съседи са отделяли около 5,2% от общите си разходи за обзавеждане и домакинска поддръжка, докато през миналата година този процент е спаднал до 2,8%. Обратно, делът на домакинските разходи за обзавеждане се е увеличил значително в Полша - от 4,3% през 2006 г. - до 5,3% през миналата година, отчита Евростат.