Българските домакинства са сложили на влог 2.69 млрд. лв. за една година, показват последните данни на българската народна банка (БНБ) за февруари 2016 г. Така към края на февруари на тази година, депозитите на домакинствата възлизат на 42.902 млрд. лв., което е над 47% от БВП. 

В сравнение с първия месец на годината сумата на влоговете на физическите лица е набъбнала с 96 млн. лв. В проценти това е ръст от 0.22%.

Статистиката на централната банка показва още, че през изминалата година най-малко пари сме спестили през юни – 15 млн. лв., а месеца, в който сме скътали най-много средства е декември – 781 млн. лв.

За периода февруари 2015 г. - февруари 2016 г. фирмите също са вложили в банките 2.201 млрд. лв. Така в края на миналия месец компаниите кътат в банките 17.665 млрд. лв., което е увеличение от 14.3% на годишна база. Само през януари фирмите са вложили в родните трезори 88 млн. лв.

За разлика от домакинствата и фирмите, депозитите на финансовите предприятия, в които попадат пенсионни фондове, инвестиционни посредници и застрахователни компании, са намалели с 27 млн. лв. Въпреки това през януари финансовите предприятия са увеличи средствата си в банките със 128 млн. лв. и вече имат 3.28 млрд. лв.

Общо в банковата система депозитите възлизат на 63.847 млрд. лв., или над 70% от БВП. Спрямо миналия февруари те са нараснали с 8.3 на сто, или с 4.863 млрд. лв.

Според данните на БНБ, кредитите продължават своя спад.Българите все по-малко теглят пари за собствено жилище.Заемите за покупка на имоти са паднали с 0.7 на сто на годишна база до 8.627 млрд. лв.

Нашенците са дръпнали потребителски заеми за 7.102 млрд. лв., като се отчита повишение с 5 млн. лв. в сравнение с януари. На годишна база обаче те намаляват с 208 млн. лв.

За една година заемите на фирмите са намалели с над 617 млн. лв. През първия месец на годината търговците са успели да получат от трезорите 30.141 млрд. лв., докато през февруари – от 30.008 млрд. лв.

Общо раздадените заеми към края на февруари 2016 г. са на стойност 49 млрд. лв. - 54 на сто от БВП, което е със 705 млн. лв. по-малко, отколкото към февруари 2015 г. Само за месец кредитите са намалели с над 140 млн. лв.

Изтеглените пари от финансовите предприятия обаче продължават да се увеличават. В края на миналия февруари секторът се е нуждаел от 982 млн. лв. Година по-късно сумата се покачва с 211 млн. лв. - до 1.194 млрд. лв., като само за месец банките са им отпуснали 5 млн. лв.