Държавата планира да изземе акциите от приключилата преди повече от 20 години масова приватизация, ако собственикът не ги е потърсил в срок от шест години.

Това предвижда концепция, разработена от Министерството на финансите и обявена за обществено обсъждане през следващите 30 дни.

Целта е активизиране на акционерите в рамките на предварително определен срок от 1 година да предприемат действия по прехвърлянето им от лични сметки към подсметки при инвестиционен посредник.

След изтичане на този срок акциите, дефинирани като „спящи“, ще се прехвърлят в специално създаден за целта инвестиционен фонд. Срещу книжата си лицата ще получат дялове от фонда, равностойни на притежаваните от тях акции.

Предвижда се след изтичане на 5-годишен срок, в случай, че лицата продължат да проявяват незаинтересованост, паричните средства, съответстващи на непотърсените дялове, да бъдат внесени в полза на обществения интерес, се казва в концепцията, публикувана от МФ.

Идеята е парите да отидат в т.нар. "Сребърен фонд", който гарантира пенсионната система.

По данни на централния депозитар, в момента близо 2 милиона души не са потърсили акциите си от масовата приватизация, които са на стойност близо 2 млрд. лв.

Голяма част от непотърсените т.нар. „спящи“ акции от масовата приватизация са раздробени на малки пакети от по 25 и 50 акции и в много случаи досега за хората е било неизгодно да се разпоредят с тях, защото ще загубят повече пари за такси и комисионни, отколкото биха спечелили.