781,2 млн. евро са изпратили в България родните емигранти през изминалата 2012 г., сочат данните на БНБ.

Сумата, която българите в чужбина са изпратили на своите близки и роднини у нас, представлява около 2% от брутния вътрешен продукт на страната.

Парите от емигрантите са нараснали с 1,5% (с 11,1 млн. евро) спрямо 2011 г., когато изпратената сума е била 770,1 млн. евро. Ако добавим уточнението, че статистиката обхваща само официалните парични преводи, а не сумите, донесени у нас в брой, то лесно може да се предположи, че емигрантските пари са доста повече.

На фона на това преките чужди инвестиции у нас бележат спад с 20% (348,3 млн. евро по-малко) спрямо 2011 г. Общата им сума достига 1,398 млрд. евро за цялата 2012 г.

Според официалната статистика, това са 3,5% от БВП на страната за миналата година. По държави, най-големите преки инвестиции в страната за 2012 г. са от Холандия (475,3 млн. евро), Люксембург (390,5 млн. евро), Швейцария (168,7 млн. евро) и Русия (165,8 млн. евро).

В същото време редица родни компании са връщали пари на своите компании-майки зад граница. Най-големите нетни отрицателни потоци за година са към Австрия (-167,1 млн. евро), Великобритания (-91,6 млн. евро) и към Гърция (-89,8 млн. евро).