Европейския инвестиционен фонд за финансиране на малки и средни предприятия е абстракция за бизнеса у нас. 

Това финансовият министър Владислав Горанов каза на бизнес форум. Той допълни, че осем финансови посредници в България имат сключен договор по линия на "прозореца" на Европейския инвестиционен фонд за финансиране на малки и средни предприятия.

Правят фонд за евтини кредити за саниране 

 

Гаранционният фонд ще осигури по-лесни кредити за малки и средни предприятия


Според министъра обаче фондът продължава да недостатъчно разпознаваем за българския бизнес, защото проектите ни са малки. 

Горанов добави, че не е достатъчно нивото на активност от страна на Европейската инвестиционна банка в България и информира, че следващите месеци ще се работи за ускоряване и адаптиране на политиката на банката и на Фонда към проектите, които българският бизнес предлага. 

Горанов изрази надежда с помощта на звеното за консултации по плана "Юнкер", което към момента се структурира с участието на ЕИБ, в рамките на Фонд мениджъра на финансовите инструменти в България и с подкрепата на европейските институции, разпознаваемостта и възможностите за инвестиции на Фонда да нараснат, защото все още България има дефицит в това отношение. 

Правителството ще направи консултации в българския офис на ЕИБ, за да може набелязаните досега проблеми на бизнеса да бъдат адресирани от страна на банката.

В противен случай, отчитайки и оскъдната роля на публично-частното партньорство в икономиката на страната като инструмент за управление на публичната собственост, България няма да намери подходящото място в географското разпределение на ресурси от Фонда, каза финансовият министър.