Българите имат сравнително най-ниски потребителски цени на стоки и услуги в Европейския съюз. Това показват последни данни на Евростат за ценовите нива през 2018 г. Страната ни държи най-ниски нива в близо 7 от 10 анализирани стоки и услуги в ЕС. 

Българите имат най-ниски разходи за хотели, нощувки и пътувания. Най-ниски са и разходите за алкохол и цигари, както и за спорт и туризъм.

Според актуални данни най-големият разход за домакинствата у нас през 2018 г. е бил за храна - около 30 процента. 

Сред страните в Европейската икономическа зона Исландия се очертава като най-скъпата страна.