Делът на бедното население през последната година намалява, като неравенствата в икономиката леко са се свили. Подобрява се и общото благосъстояние на домакинствата, а рискът от бедност намалява, показва анализ на Института за пазарна икономика.

Линията на бедност през последната година се запазва въпреки увеличението на доходите, обратно на икономическата логика. В същото време делът на бедното население намалява, макар и само с процент и половина, но на най-ниското ниво от 2015 г. 

Хората, живеещи в риск от бедност или социално изключване, са намалели с 450 хиляди през 2018 г., като тези, които търпят материални лишения, са намалели от 30 на 21%, рекордно ниска стойност за страната ни, която, според обясненията на икономистите, се дължи на общото подобрение в благосъстоянието на домакинствата. 

"Има известно подобрение в стандарта на живот, но основно означава, че неравенствата в икономиката не са толкова големи, колкото са били предходни години. Отдавам това на повишената заетост, фактът, че все повече хора работят", казва Явор Алексиев от Института по пазарна икономика, и твърди още, че малцинствата се оказват все по-често увлечени в пазара на труда.