По-високи такси за обучение в над половината от университетите ни гласува вчера кабинетът на свое заседание.

Таксите за кандидатстване и за обучение са за държавните висши училища за предстоящата 2018/2019 г. и са определени въз основа на предложенията на академичните ръководства на вузовете.

20 от 37-те ни висши училища, получаващи държавна субсидия, предвиждат увеличения на годишните такси в различни свои професионални направления в диапазона между 40 и 190 лв.

Само няколко от тях са заложили намаления за отделни специалности, а 17 университета са избрали да запазят миналогодишните цени на обучението си. 

Според правителственото прессъобщение в 16 висши училища таксите ще скочат средно с 11.7%.

В Пловдивския университет таксите се увеличават с по 40 лв. във всички професионални направления (от 560 на 600 лв.), с изключение на тези в "администрация и управление", "туризъм", "икономика" и направленията от природните науки, математика и информатика, както и техническите науки.

Във Великотърновския университет скокът е с 50 лв. (до 550 лв.) само за новоприети студенти по педагогика в редовна и задочна форма.

В техническите вузове увеличение има в Габрово - там поскъпват 8 специалности от 500 на 650 лв., сред които електротехника, комуникационна и компютърна техника, общо инженерство и др.

Студентите в ХТМУ-София ще плащат 50 лв. повече във всички специалности, чиято цена става 600 лв.

В медицинските университети повишение на таксите има в Пловдив и в Плевен - в първия вуз цената на обучението по "медицина", "фармация" и "стоматология" (за I курс, редовна форма) скача с 250 лв. (от 950 на 1200 лв.), а във втория първокурсниците по медицина и фармация ще плащат по 1000 лв. (вместо по 900 лв.).

От 6 до 8% е увеличението на таксите за всички специалности в Русенския университет, с изключение на тези от социалните, стопанскити и правните науки. Увеличението в Югозападния университет е от 11 до 24%.

Изключение от общата тенденция прави Софийският университет, който единствен предлага намаление за цели 20 свои специалности. Обучението в редовна форма за специалността "ядрена химия" например се намалява от 750 на 200 лв., същото е положението и с "физически науки". СУ обаче планира увеличение за 9 специалности, сред които право, администрация и управление, психология и филология.