Забавяние по няколко часа на полети на летище София доведоха до над 100 жалби до Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГВА), но най-вероятно исканията за обезщетения са в пъти повече.

Министерство на транспорта започна проверка за причините, която ще приключи до няколко дни. Тенденцията за забавяне на полети не е само на наша територия, последно международно проучване показва масово чакане по терминали и загуба на багажи, съобщава Нова ТВ.

Един от всеки полет по света е закъснявал, а 1/10 пътника е имал проблем със загубен багаж. От изследването става ясно, че едва 46% от пътуващите получават храна и напитки, които са гарантирани от европейските регламенти.

Ако смятате, че правата ви са нарушени, изпратете веднага след полета ви претенция до превозвача или до контролния орган ГВА, ако авиокомпанията не отговори в срок от 70 дни. От началото на годината оплакванията за изгубен багаж или забавяне на полет са 500.

Бури и други природни явления, пожари, израгвания на вулкани или сблъсък с птици са сред причините, които трудно могат да бъдат предвидени и са причина за отказ при подадени жалби. Превозвачът може да загуби лиценза си, ако има честа повтаряемост на една и съща причина за забавяне на полетите на даден превозвач, твърдят от ГВА.

Ако се случи нещо непредвидено по график авикомпанията е длъжна да ни информира веднага колко ще бъде забавянето.

Пътниците имат право на храна, напитка и хотел при забавяне на полет над два часа.

Над два часа имаме право на обезщетение на стойност 250 евро, над три часа – 400 евро, а над 4 часа сумата достига до 600 евро. Обезщетенията са еднократни.

Превозвачът е длъжен да обезщети и ако загуби багажа ни, тогава сумите достигат до 1200 евро.

Жалбата за счупен куфар се подава до седем дни, а слез третата седмица се счита за загубен.  9 от 100 хил. багажа на борда се губят, но добрата новина е, че 95% от собствениците си намират вещите. 

При забавяне на полета над 5 часа имаме правото да се откажем от пътуването и да изискаме цялата стойност на билета.

От 125 до 600 евро пък може да поискаме, ако ни бъде отказан достъп до борда на самолета. 

Важно е да се знае, че ако използваме услугата на български превозвач и имаме проблем, жалбите се подават до ГВА, а при забавяне на международен превозвач трябва да се обърнем към Европейския потребителски център.