Oт 6 до 17 лева струва тегленето на 100 евро от банкомат в чужбина. Кешът от машина, наред с валутните преводи, е една от най-скъпите операции на банките. Благодарение на обобщената информация за сравнение на банковите такси от БНБ всеки може да види какви са тарифите.

В някои случаи сумите никак не са малки, но пък има и варианти те да бъдат заобиколени. Превалутирани, при осреднен курс 1,95 лв., 100 евро може да ни струват доста солено в зависимост от банката издател и картовия оператор.

Трябва да се има предвид обаче, че често трезорите използват по-неизгодни курсове за своите клиенти, а в сметките са използвани базови тарифи, като може и да има и по-високи.

По празници пътуванията се увеличават, а оттам и разходите, свързани с тях. Затова е добре всеки да знае каква такса му взима банката, за да няма изненади. През февруари евродепутатите гласуваха новите правила банките трябва да уеднаквят таксите за трансгранични плащания в евро и за вътрешните плащания, и да направят по-прозрачни разходите за превалутиране.

Те ще предпазват потребителите от плащане на произволни разходи за превалутиране. При всяка трансакция те ще бъдат информирани за сумата, която трябва да платят в местната валута и във валутата на тяхната сметка.

За да се направят разходите за превалутиране по-прозрачни, ще има единна база за пресмятане на таксите за превалутиране на местата за продажба или на банкоматите.

Потребителите ще получават електронно известие като например текстово съобщение, имейл или известие на своите мобилни приложения или на уеб приложение на банката за приложимите такси за превалутиране.

Банките ще трябва също да обявяват очакваните пълни разходи при банкови трансфери преди извършването на операцията.

Втората част от регламента, която влиза в сила през 2020 г., предвижда да има повече информация на самия ПОС терминал за това какви такси ще се прилагат и през какъв обменен курс ще се плаща.